Nový rekord: Ceny solární energie v Německu poklesly v aukcích poprvé pod 3,5 centů/Wp

Poslední kolo aukce na výstavbu velkých fotovoltaických elektráren v Německu o kapacitě 100 MW provázel v únoru obrovský zájem ze strany investorů. V únorové aukci se vysoutěžila rekordně nízká cena solární energie ve výši 0,0355 EUR/kWh a alokovaný objem tendru byl až pětinásobně překročen v podaných nabídkách.

Zdroj: Wikipedia

Zdroj: Wikipedia

 

Rekordní nízká cena

Podle sdělení německého síťového regulátora Bundesnetzagentur (BNetzA) v aukci nakonec uspělo celkem 18 projektů v celkovém objemu ve výši 100,6 MW, které byly rozděleny pro nové fotovoltaické elektrárny o výkonu mezi 750 kW až 10 MW v Německu. Zájemci do poslední aukce celkem podali nabídky na realizaci 98 nových solárních projektů o celkovém výkonu 493 MW, což představuje téměř pětinásobek soutěženého výkonu.

 

Ceny nabídek, které nakonec byly přijaty v aukci se pohybovaly v rozmezí od 0,0355 EUR/kWh, což představuje nový německý rekord pro solární energii, až po 0,0521 EUR/kWh. Díky velké konkurenci se v aukci podařilo dosáhnout nižších cen než v posledním loňském kole, přičemž průměrná cena dosáhla úrovně ve výši 0,0611 EUR/kWh.

 

Úspěšný koncept

Největší zájem o výstavbu nových fotovoltaických projektů na základě výsledku poslední aukce byl jako již tradičně zaznamenán na jihu Německu v Bavorsku, kde se celkem bude během následujících 2 let realizovat 13 z 18 úspěšných projektů o kapacitě 75 MW. Dalších 5 v aukci úspěšných projektů se bude stavět v dalších regionech Německa, a to spolkových zemích Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Porýní-Falc a Šlesvicko-Holštýnsko.

 

Pro letošní rok je v Německu naplánováno celkem 7 aukcí, ve kterých bude německý síťový regulátor BNetzA nabízet 1800 MW výkonu pro nové fotovoltaické elektrárny. Kromě toho proběhnou dvě kola technologicky neutrálních aukcí, každé s objemem 200 MW. Další kolo aukce na výstavbu nových fotovoltaických elektráren je naplánováno na počátek března letošního roku.

 

Jak potvrdil německý síťový regulátor BNetzA v poslední aukce se ceny solární energie dostaly na úroveň mezi 3,55 ct/kWh a 5,21 ct/kWh, což je značný pokles oproti předchozí aukci z roku 2019, kdy se ceny ustálily v rozmezí 4,70 ct/kWh a 6,20 ct/kWh. Výsledky únorové aukce na výstavbu nových fotovoltaických elektráren tak přinesly až 12% pokles cen solární energie z pohledu váženého průměr průměru vysoutěžených cen (50,1 EUR/MWh) oproti prosincové aukci z loňského roku (56,8 EUR/MWh).