Nezávislé testy: Technologie  SolarEdge překračuje mezinárodní normy bezpečnosti FVE

Pokud se jedná o fotovoltaiku, pak by se neměly dělat žádné kompromisy, i když se považuje za bezpečnou technologii. Pro investory do solárních elektráren platí, že bezpečnostní prvky jsou nezbytností a jejich dodavatelem musí být spolehlivá společnost, která klade důraz na bezpečnost a kvalitu. A právě na bezpečnost a kvalitu komponentů společnosti SolarEdge se zaměřily testy nezávislé inspekční instituce TNO z Holandska.

Zdroj: SolarEdge

Kdo testování prováděl?

Společnost SolarEdge patří od roku 2008 k předním přední světovým výrobcům fotovoltaických měničů a výkonové elektroniky. Firma je v branži známa vysokým důrazem nejen na kvalitu, ale také na bezpečnost fotovoltaických elektráren.

V roce 2023 si SolarEdge nechal nezávisle otestovat své technologie Sense Connect a pokročilé bezpečnostní funkce SafeDC. Testy provedla nizozemská inspekční institut TNO, který je jednou z největších mezinárodně uznávaných nezávislých výzkumných organizací na světě, jenž se specializuje na aplikovanou vědu v oblasti energetiky.

Zdroj: SolarEdge

Na co se testy zaměřily?

Institut TNO testoval tři samostatné bezpečnostní funkce produktů SolarEdge: Sense Connect, AFCI a SafeDC™. Společnost SolarEdge používá tyto funkce  a další pokročilé metody pro sledování teplotních anomálií a detekci poruch u fotovoltaických systémů.

Jedná se například přesný monitoring, který prostřednictvím střídače monitoruje každý jednotlivý panel z pohledu jeho teploty a dalších určených parametrů.  Každá ze sledovaných technologií (Sense Connect, AFCI a SafeDC™) od společnosti SolarEdge plní specifickou funkci a při společném použití poskytuje komplexní bezpečnostní ochranu fotovoltaického systému.

Funkce SafeDC™ (Bezpečné napětí)

Funkce SafeDC™ je navržena tak, aby během několika minut automaticky snížila výkon každého solárního panelu na bezpečnou úroveň v při výpadku sítě nebo vypnutí střídače. Chybné zapojení v některých typech instalací se stringovými střídači by mohlo servisní pracovníky  uvést v omyl, že instalace není pod napětím, zatímco ve skutečnosti jsou panely stále funkční a pracují pod vysokým napětím.

Řešení SolarEdge jsou však navržena tak, aby toto riziko eliminovala. V případě funkce SafeDC™ jsou panely deaktivovány prostřednictvím výkonového optimalizéru.

To má zásadní význam pro pracovníky servisu nebo hasiče, kteří vyžadují rychlý a bezpečný přístup k fotovoltaické instalaci. Funkce SafeDC™ také snižuje riziko paralelních elektrických oblouků a vytváří bezpečnější prostředí během instalace.

Funkce AFCI (Detekce a přerušení  elektrického oblouku)

Funkce AFCI je navržena tak, aby dokázala zjistit a zastavit vznik elektrického oblouku pomocí automatického vypnutí měniče a vypnutím stringu (tj. řetězec propojených panelů) až do délky 400 m na úrovni panelů. Funkce SolarEdge AFCI je v souladu s mezinárodní normou UL1699B.

Funkce Sense Connect

Výkonové optimalizéry řady S jsou vybaveny patentovanou technologii SolarEdge Sense Connect, která je navržena tak, aby monitorovala fotovoltaické konektory během výroby solární energie v instalaci, detekovala nepravidelnosti v teplotě fotovoltaických konektorů a vypnula střídač dříve, než může dojít ke vzniku elektrického oblouku nebo poškození konektorů.

Instalatéři dostávají rychlou zprávu o vzniklé poruše a jsou přesně nasměrováni na místo vzniku poruchy, což šetří náklady a zkracuje dobu servisního zásahu na elektrárně.

Jak SolarEdge dopadl v testech?

Společnost TNO provedla několik testů každé ze tří technologií (Sense Connect, AFCI a SafeDC™)  společnosti SolarEdge při různých úrovni výkonu, kde se simulovaly různé podmínky provozu fotovoltaických systémů v reálných podmínkách.

„Bezpečnostní mechanismy SolarEdge úspěšně prošly všemi testy provedenými TNO“, potvrdil Nico Dekker, specialista TNO.

Podle sdělení TNO jsou technologie „Sense Connect a SafeDC™ představují doplňkové bezpečnostní funkce, která překračují celosvětové bezpečnostní standardy.  TNO je úspěšně otestovala s ohledem na schopnost detekce a přerušení elektrického oblouku před jejich vznikem i  následně po něm.