15 MW: Na Táborsku se rodí největší bateriový projekt v Česku

V areálu teplárny a elektrárny v Plané nad Lužnicí se začalo stavět největší bateriové úložiště (BESS) v Česku. Nové BESS, které vyjde na čtvrt miliardy, bude vydělávat bude na výkyvech sítě a poskytování služeb výkonové rovnováhy pro přenosovou síť.

Druhá obří baterie

V září 2018 vyrostlo v Plné tehdy největší BESS v Česku. Baterie o výkonu 4MW a kapacitě 2,5 MWh již předtím prošla úspěšným testováním.

Na jaře 2020 Společnost C-Energy Planá obdržela certifikaci velkokapacitního BESS, která umožňuje zařazení baterie do služby minutové zálohy (mFRP) a sekundární regulace (aFRP). Později společnost C-Energy tak jako první v Česku spustila její plný provoz pro pokrytí služeb výkonové rovnováhy (SVR).

„Kombinace instalované fotovoltaické elektrárny a bateriového úložiště zároveň jako první v České republice dokáže k poskytování služeb výkonové rovnováhy využít elektřinu vyrobenou v obnovitelném zdroji,“ uvedl před léty Ivo Nejdl, jednatel společnosti C-Energy Planá.

V současnosti firma C-Energy  hodlá investovat čtvrt miliardy druhé BESS, která bude čtyřikrát větší než ta první. Její instalovaný výkon dosáhne 15 megawattů a bude mít kapacitu 22 megawatthodin. Oproti největší baterii ČEZ v Ostravě bude dvakrát větší.

Největší bateriové úložiště se již v Plané staví. Záměrem je spustit jeho provoz již v květnu letošního roku.

Součást moderní energetiky

Místo dřívější tradiční energetiky nastupuje podle Nejdla éra decentralizované energetiky, kdy budou vyhrávat zdroje, které dokážou na výkyvy trhu rychle reagovat. To je důvod, proč se C-Energy snaží co nejvíce vyrobené elektřiny prodat přes podpůrné služby operátorovi přenosové sítě ČEPS, který si u elektráren objednává tyto služby pro zajišťování výkonové rovnováhy v soustavě. Jedná se o situace, kdy je potřeba výrobu rychle zvýšit, nebo snížit.

Velkokapacitní BESS jsou schopné plnit jak roli úložiště energie pro pozdější spotřebu, tak i zdroje schopného poskytovat takzvané podpůrné služby, například regulaci frekvence síťového napětí. BESS také zvládnout v případě blackoutu (tj v případě výpadku elektrické sítě) restart dodávek elektřiny.

Flexibilní zdroje, kdy je BESS připojená ke stabilnímu zdroji, Nejdl připodobňuje k sanitkám, které budou pro fungování sítě zapotřebí čím dál víc. „Vždycky se platilo hodně za sanitky, které v garáži nemocnice stály a občas nějaká vyjela. Dnes se platí mnohem méně za stání a daleko více za výjezdy, které jsou častější,“ popisuje spoluvlastník C-Energy pro SeznámZprávy.

„Díky baterce si s celým zdrojem můžeme víc hrát,“ uvedl Ivo Nejdl na vysvětlenou k nové investici. Slovy „hrát si“ má Nejdl na mysli propojení baterie s elektrárnou tak, aby šlo flexibilně reagovat na špičky ve spotřebě a rychle naskočit v době, kdy je o proud největší zájem.

Investice do modernizace

Skupina C-Energy investovala do modernizace energetického zdroje v Plané nad Lužnicí od roku 2012 několik miliardy korun. Dnes patří k nejmodernějším závodům pro výrobu energií v regionu střední a východní Evropy.

Tržby největší ryze jihočeské energetické společnosti C-Energy Planá dosáhly v loňském roce 2 miliard korun. Společnost dokázala v srpnu 2022 v Plané nad Lužnicí jako první zdroj svého druhu v České republice zcela ukončit spalování uhlí a kompletně jej nahradila dřevní biomasou.

Do technologií a environmentálních projektů investovala společnost v loňském roce 1,2 miliardy korun, v roce 2024 pak přesáhnou 1 miliardu. Nárůst očekávaných investic souvisí s realizací druhého bateriového úložiště, které bude kapacitou největší v České republice, a s vybudováním moderního záložního zdroje v Táboře.

V současnosti skupina C-Energy připravuje záměr výstavby fotovoltaické elektrárny v lokalitě Nový Kravín o výkonu 9,5 MWp. Fotovoltaická elektrárna bude zapojena do lokální distribuční sítě a tedy energie bude spotřebována v místě. Výrobní potenciál elektrárny přispěje k náhradě části spotřeby v katastru Planá nad Lužnicí.