Na fázovém měření solární prosumeři prodělávají. Stačí přitom „jen“ upravit vyhlášku

Dramatický dopad na návratnost investic do malých fotovoltaik má změna z roku 2011 –  přechod ze součtového na fázové měření a vyúčtování elektřiny. Lidé s vlastní solární elektrárnou na střeše přitom při součtovém měření ušetří mnohem více na účtech za elektřinu. Frank Bold proto dlouhodobě prosazuje řešení, které je pro občany výhodné a pro zákonodárce navíc snadné. Spočívá totiž pouze ve změně příslušné vyhlášky a vrácení se ke standardu, který je běžný i v EU. 

Zdroj: FrankBold

Sporná vyhláška

Do roku 2011 se v České republice používalo součtové měření spotřeby elektrické energie. Jenomže se zvýšením popularity malých energetických zdrojů a zejména solárních panelů na střechách rodinných domů přišla změna. Vyhláška č. 82/2011 Sb. o měření elektřiny nově stanovila, že v Česku se bude elektřina účtovat po fázích. 

Zdánlivě nevýznamná změna má dramatické dopady na návratnost investic do malých fotovoltaických elektráren (FVE) využívaných domácnostmi. Běžný předpoklad pro všechny domácnosti je, že distribuční společnost bude fakturovat jenom částky za dodanou elektřinu ze sítě snížené o množství elektřiny vyrobené fotovoltaickou elektrárnou.

Tedy celkové saldo spotřebované a vyrobené energie. Tato jednoduchá úvaha přestává v případě fázového měření platit. Distribuční společnost totiž při fázovém měření zákazníkovi počítá zůstatek na každé ze tří fází.

Příklad: Díky součtovému měření domácí solární elektrárna ušetří více

Ukažme si fungování fázového měření na konkrétním příkladu: Domácí FVE vyrobí 3000 W elektřiny. Ve stejnou chvíli chce domácnost použít varnou konvici o příkonu 3 000 W.

Po technické stránce tok elektřiny funguje tak, že vyrobených 3000 W se symetrickým střídačem rozdělí rovnoměrně mezi všechny 3 fáze – do každé 1 000 W. Varná konvice, která je připojena k první fázi, proto k ohřátí vody použije 1 000 W ze solární elektrárny a zbývající 2 000 wattů si musí domácnost nakoupit od distributora ze sítě. Současně 2000 vlastně vyrobených wattů přeteče do sítě.

Jinými slovy, při fázovém měření elektřiny domácnost dvě třetiny vyrobené solární energie odevzdá do sítě za výkupní cenu distribuční společnosti, a následně musí za tyto dvě třetiny zaplatit často násobně vyšší částku. 

Je pravdou, že za poslední rok šla výkupní cena elektřiny nahoru, ale z dlouhodobého hlediska se stále nejvíce vyplatí spotřebovat maximum vyrobené elektřiny přímo v místě výroby.

Zavést součtové měření je jednoduché

Kvalitní instalační firmy dnes již samozřejmě nabízejí FVE pouze v kombinaci s  asymetrickým střídačem, který dokáže elektřinu do fází dodávat dle potřeby.

Jedná se ale o dražší investici, která by nebyla potřeba, pokud by česká legislativa měření po fázích zrušila a opět zavedla součtové měření. Celý problém je možné vyřešit pouhou změnou vyhlášky č.82/2011 Sb, o měření elektřiny.

V současnosti probíhají na Ministerstvu průmyslu a obchodu nebo i v Senátu debaty na opětovné zavedení součtového měření. Pro občany, kteří uvažují nad novou instalací FVE, by to usnadnilo situaci. Kromě toho, že jsou asymetrické střídače dražší, je jich na trhu nedostatek.