MPO pokračuje v úpravách národního klimaticko-energetického plánu

Národní klimaticko-energetický plán (NKEP) předložený českou vládou v Bruselu narazil. Nyní je Česko musí přepracovat a znovu předložit ke schválení Evropské komisi, která  požaduje víc zelené energie a míň emisí.

Zdroj: MPO

Zdroj: MPO

Výtky Bruselu

Dokument podepsaný evropskou komisařkou pro energetiku Kadri Simson upozorňuje na nesplnění požadovaných unijních cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů a rozvoje obnovitelných zdrojů do roku 2030 v rámci loni předloženého NKEP.

Evropská komise na svém webu zveřejnila reakci na český NKEP.  Komise Česku vytýká opožděné dodání dokumentu, který do Bruselu dorazil v říjnu místo v červnu minulého roku. Co se týká konkrétních výhrad, Evropská komise upozornila, že Česko má dosáhnout 33procentního podílu obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie do roku 2030. Jenže předložený NKEP počítá jen s 30 procenty.

Česká vláda má za úkol připravit konečnou podobu Národního klimaticko-energetického plánu, ve které zohlední připomínky Evropské komise k původnímu návrhu, do konce června příštího roku.

V rámci finální verze vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu (NKEP) je potřebné dopracovat cíle a podcíle pro obnovitelné zdroje, dořešit oblast zdrojové přiměřenosti a další aspekty. NKEP je vypracováván na základě platné evropské legislativy a jeho cílem je nastínit, jakým způsobem bude ČR naplňovat svůj příspěvek ke klimatické-energetickým cílům pro rok 2030.

Plán má pět oblastí zrcadlících pět dimenzí Energetické unie, ve kterých má stanovit národní cíle, opatření a financování: snižování emisí, energetická účinnost, obnovitelné zdroje energie, vnitřní trh, a výzkum, inovace a konkurenceschopnost. To je cílem NKEP v oblasti energetiky a klimatu.

Zapojení veřejnosti do procesu přípravy

Ministerstvo průmyslu a obchodu chce do přípravy plánu zapojit i širší veřejnost, proto nyní spustilo druhou část veřejné konzultace.

Do 29. února 2024 je možné zasílat odpovědi na připravené otázky skrze interaktivní formulář. Zapojit se mohou firmy, veřejné či akademické instituce i jednotlivci. 

Loni v říjnu vzala vláda ČR na vědomí návrh aktualizace národního klimaticko-energetického plánu. Tento dokument je zveřejněn na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. V první polovině roku 2024 bude materiál dokončen a finální verze bude předána zástupcům Evropské komise do konce letošního června.

Informace získané z dotazníku budou sloužit pro potřeby Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí v rámci přípravy návrhu aktualizace Vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu. Souhrn obdržených příspěvků a podnětů bude zveřejněn na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Osobní údaje MPO zpracovává v souladu s GDPR, pouze po dobu trvání dotazníkového šetření a nikomu je nepředává.