Ministr Hladík: Výkon českých solárních elektráren se zdvojnásobí do roku 2025

Více než 24 miliard korun poskytl loni stát na výstavbu malých a velkých fotovoltaických elektráren (FVE) z dotačních fondů ministerstva životního prostředí. Díky by mělo být nainstalováno přes 71 000 nových FVE o celkovém výkonu 2,27 gigawattu (GW) v následujících letech. Včera to oznámil ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) na tiskové konferenci.

Zdroj: KDÚ-ČSL

Zdvojnásobení instalovaného výkonu

V roce 2022 ministerstvo životního prostředí (MŽP) dalo peníze na zhruba 50 000 nových FVE za 14 miliard korun. V roce 2023 se objem dotací na nové FVE zvýšil  asi o 30 procent na 24 miliard korun.

Výše uvedená data potvrzuje stále silný zájem českých domácností a firem o instalace nových FVE. Z necelých 70 tisíc schválených projektů za minulý rok z programu nová Zelená úsporám a s více než 120 tisíci projekty odsouhlasenými od roku 2021 se vyrobí tolik elektřiny, že bez problému pokryje roční spotřebu 275 tisícům domácností, což je víc domácností, než žije například v Brně.

„Novými projekty spolu s již existujícími fotovoltaikami, postavenými v minulosti letech, tak můžeme v Česku do konce roku 2025 mít téměř 5 tisíc megawattů solárního výkonu. Jedná se v praxi o dvojnásobný výkon solárů oproti současnosti,“ řekl ministr Hladík.

Štědrá dotační nadílka

Podle ministra Hladíka je zásadní podmínkou smysluplné využití finančních prostředků, které získává Česko za prodej emisních povolenek na podporu zelených zdrojů energie.

Peníze na instalaci obnovitelných zdrojů energie rozděluje MŽP ze tří hlavních dotačních fondů. V rámci Modernizačního fondu úřad schválil 1373 projektů s celkovým výkonem přes 1,66 GW. Z poskytnutých dotací v letech 2021-2023 se podpořil zejména větší fotovoltaické projekty.

Menší instalace, zejména u domácností, ministerstvo dotovalo prostřednictvím programu Nová zelená úsporám. V něm bylo schváleno v roce 2023 téměř 70 0001 projektů s výkonem 587 megawattů (MW). Většina z nich byly fotovoltaiky s akumulací.

Třetí dotační titul na podporu fotovoltaiky představuje Operačního programu Životní prostředí. Z něhož míří peníze na instalace fotovoltaik na veřejných budovách, pak úřad poskytl miliardu korun na 338 projektů.

Díky novým dotacím si téměř 123 tisíců domácností od konce roku 2021 pořídilo vlastní FVE na střechách rodinných domů. Následují je firmy osazující fotovoltaickými panely střechy svých průmyslových hal nebo kanceláří i společnosti, které staví solární elektrárny na brownfieldech nebo zemědělsky hůře využitelné půdě.

„Každý takový projekt přispívá k posílení české energetické bezpečnosti a pomáhá řešit a snižovat spotřebu fosilních paliv. Celkový výkon podpořených FVE ve výši 2,27 GW v přepočtu odpovídá výkonu několika uhelných elektráren,“ zdůraznil Hladík.

Nové dotace i fotovoltaiky bez dotací

Během včerejší tiskové konference ministr Hladík také představil nově otevřené dotační výzvy Modernizačního fondu pro letošní rok. Celkem se jedná o čtyři výzvy, rozdělené podle velikosti projektu nebo subjektu na něž ministerstvo z fondu poskytne přes devět miliard korun. Nové dotace se začnou spouštět od března letošního roku.

V Česku však vznikají také nové fotovoltaické elektrárny i bez dotací zejména na průmyslových areálech, protože se to firmám vyplatí i bez investičních dotací. Firmy se tak plní své závazky na poli ESG. Většina zájemců o nové FVE však  „díky štědré dotační nadílce“ s realizací  FVE většinou vyčkává, aby dotaci na výstavbu získali,  a tím lépe zhodnotili vlastní prostředky.

Rozvoj výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů je podle Hladíka obrovskou příležitostí pro Česko a jeho tradičně vysoce kvalifikované průmyslové obory. Modernizace energetiky je také šancí pro regiony, neboť díky zeleným projektům budou moci nabídnout konkurenceschopné podmínky pro lokální ekonomiku a zaměstnanost.

„Česko se potřebuje spojit a umožnit rychlou modernizaci tuzemské energetiky, ve které budou v této dekádě obnovitelná řešení hrát jednu z klíčových rolí.  Na to, jak Českou republiku provést procesem dekarbonizace, máme jasný plán, kterého se musíme držet. Renesance solární energie ukazuje, že se jí bát nemusíme,“ uzavřel Hladík.