Ministr Brabec: Až 350 miliard z eurofondů budeme investovat do zelených projektů a na ochranu životního prostředí

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) včera představil plán na investice v životním prostředí. „Nepřestaneme jezdit autem, ale nezavíráme oči před tím, že klimatická změna je tady. Proto chceme do zlepšení životního prostředí investovat 350 miliard korun z fondů EU,“ zdůrazil Brabec.

Zdroj: MŽP

Zdroj: MŽP

Rozšíření dotací z programu Nová zelená úsporám

Nově se podle Brabce rozšíří od října veleúspěšný program Nová zelená úsporám. O příspěvky na výměny kotlů, oken, zateplení, zachytávání dešťové vody i fotovoltaiku v programu Nová zelená úsporám budou moci od října nově žádat i chataři a chalupáři. Podmínkou ale je trvalý pobyt v objektu.

„Cílem je zahrnout dotace pro úsporné bydlení pod jeden program. V rámci jedné žádosti bude moci žadatel zkombinovat různá opatření od zateplení přes výměnu kotle, instalaci fotovoltaiky až po pořízení nádrže na dešťovou vodu,“ prohlásil ministr Richard Brabec (ANO).

„Vyřízení dotace se tím výrazně zjednoduší a urychlí. Za kombinaci více opatření bude možné navíc získat zajímavé bonusy,“ dodal Brabec.

Pro strukturálně postižené regiony Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje navíc dotační program poskytne desetiprocentní zvýhodnění. Majitelé rodinných domů za každou kombinaci získají navrch 10 tisíc, bytové domy 20 tisíc korun. Bonusy se mohou sčítat.

„Z našeho úspěšného programu Nová zelená úsporám podpoříme do roku 2025 dalších minimálně 50 tisíc projektů u rodinných domů a 50 tisíc u bytových domů (zateplení, fotovoltaika, využití dešťové vody, zelené střechy),“ upřesnil Brabec.

V budoucnosti hodlá  jeho resort pokračovat v námi zahájené „kotlíkové revoluci“ –  s tím že se podpoří výměna dalších 150 tisíc starých domácích kotlů za nové, moderní ekologické a úsporné zdroje, a výrazně tak dále zlepšíme kvalitu ovzduší ve stovkách měst a obcí.

Ochrana životního prostředí je prioritou

Ve svém nedávno prezentovaném volebním programu Hnutí ANO klade důraz na boj proti probíhajícím změnám klimatu a na snížení jejich dopadů na kvalitu našeho života. „Budeme dále snižovat emise skleníkových plynů, a tím i dalších škodlivin v ovzduší. Chceme se ale zaměřit hlavně na přizpůsobení se změnám klimatu, protože to máme plně ve své moci,“ informuje Hnutí ANO ve svém volebním programu.

Do zlepšení životního prostředí hodlá hnutí ANO investovat v příštích letech rekordní částku přesahující 350 miliard korun, kterou naše vláda vyjednala v EU.

„Splníme naše závazky vyplývající z Pařížské dohody i evropské legislativy a do roku 2025 snížíme emise skleníkových plynů v ČR o dalších minimálně 15 milionů tun CO2. Připravíme podmínky pro ukončení spalování uhlí v ČR nejpozději do roku 2038 s tím, že budeme usilovat o dřívější datum ukončení za předpokladu zajištění energetické soběstačnosti státu a minimalizace sociálních dopadů,“ uvádí Hnutí ANO na svém webu.

Podpora nízkoemisní energetiky

Hnutí ANO hodlá dále podpořit výstavbu nově budovaných obnovitelných zdrojů s tím, že se Babišova vláda vypořádala se solárním tunelem z let 2009–2010. V rámci uhelné komise přijala vláda realistický plán útlumu uhlí a je připravena transformace českého teplárenství.

„Udělali jsme rozhodující krok k přechodu k nízkoemisním zdrojům. A budeme pokračovat v krocích k udržení energetické soběstačnosti a k nízkoemisní energetice – jádro, obnovitelné zdroje, přechodově plyn,“ uvádí Hnutí ANO.

V budoucnosti se u nás posílí obnovitelné zdroje energie tak, aby se do roku 2025 jejich výkon ztrojnásobil. Do 2025 se také sníží výroba z uhelných zdrojů vůči současnosti o 20 procent. Cílem Hnutí Ano je zajistit přechod centrálního vytápění pro 1,6 milionu domácností z uhlí na plyn, biomasu a odpady s co nejnižším dopadem do cen energií.

V oblasti legislativy hodlá Hnutí ANO dokončit nový energetický zákon, který bude reagovat na nové trendy v energetice. V neposlední řadě se připraví nová tarifní struktura cen pro elektřinu a také využití vodíkových technologií v průmyslu, energetice a dopravě.

V rámci sanací a rekultivací po těžbě uhlí v regionu severních Čech hodlá Hnutí ANO vytvořit podmínky pro realizaci přečerpávací vodní elektrárny. Pokud se jedná o moderní energetiku, pak prioritou hnutí ANO je vytvořit podmínky pro výstavbu Gigafactory na baterie pro elektromobily.