Malá obec na Opavsku sází na energetickou soběstačnost ze Slunce

Zdroj: SFŽP

Příklad nového trendu

Nainstalované sekundární měřáky v Litultovicích jednoznačně vyčíslí, kdo kolik energie vyrobil, kdo jí kolik (a odkud) spotřeboval, kolik nevyužité energie případně odešlo do distribuční soustavy, to vše se promítne do následného vyúčtování. Aktuální spotřebu v reálném čase lze sledovat prostřednictvím mobilní aplikace.

Moderní měřící technika od ČEZ přináší obci i místním lidem detailní přehled o spotřebě a přetocích do sítě. Projekt, který nedávno obsadil 2. místo v soutěži „Inovativní obec 2030“, vznikl díky spolupráci městyse Litultovice, útvaru inovace společnosti ČEZ a Místní akční skupiny Opavsko.

Decentralizovaná bezemisní výroba a moderní technologie si postupně nacházejí cestu do všech částí české energetiky. Zejména to platí o obci Litultovice na Opavnsku, kde se elektřina vyrábí pomocí solární elektrárny o výkonu 7 kW umístěné na střeše školky, je k dispozici zdejší energetické komunitě. Do ní kromě školky patří ještě budovy úřadu městyse, základní školy, tělocvičny, hasičské zbrojnice a pět rodinných domků. Ti všichni elektřinu v době přebytku čerpají přednostně před elektrickou energií z distribuční soustavy.

„Při rekonstrukci budovy školky jsme díky dotaci z Operačního programu životní prostředí instalovali na její střechu solární panely. Když pak přišla nabídka od ČEZ odzkoušet reálně fungující komunitní energetiku a získat detailní data o výrobě a spotřebě, neváhali jsme. V první fázi nám nejde ani tak o finanční efekt, spíše si chceme ověřit, jak to celé může v našich podmínkách fungovat nebo pro kolik domů energie stačí,“ říká starosta Litultovic Jan Birgus.

Většina elektřiny se spotřebuje v komunitě

Od prvotního nápadu už byl jen krok k detailnější analýze. Specialisté útvaru inovace ČEZ ve spolupráci s obcí a koordinátory z Místní akční skupiny Opavsko instalovali u spotřebitelů elektroměry měřící spotřebu a přetoky elektrické energie v reálném čase.
Po počátečním anonymním měření provedli loni od srpna do října 2021 ostrý sběr dat a jejich vyhodnocení. Výsledky potvrdily, že litultovická komunita je schopna využít až 92 % elektřiny vyrobené z vlastního zdroje.

Elektrárna během sledovaného období s vysokými hodnotami slunečního osvitu vyrobila v průměru asi 600 kWh ekologické elektřiny měsíčně, tj. množství, které by za stejné období pokrylo kompletní spotřebu dvou domácností. Výstupy také potvrdily, že se zvýšila energetická soběstačnost obce, lidé se na základě vlastních zkušeností začali zajímat o možnosti komunitní energetiky a seznámili se s obsluhou chytré mobilní aplikace, která lidem pomáhá s optimalizací spotřeby.

„V rozvoji decentralizované energetiky a energetických komunit vidíme velký potenciál. V posledních měsících rychle roste počet zákazníků, kteří sami elektřinu vyrábějí, spotřebovávají, případně i ukládají, a požadují proto rychlý přístup k on-line datům. Chceme pro ně vytvořit určitý koncept služeb šitý na míru, který bychom do budoucna mohli nabízet komerčně. Na příkladu Litultovic je totiž jasně vidět, že nakročit k úspěšné energetické transformaci není složité a poptávka po tomto servisu poroste,“ říká Jan Šícha, který v ČEZ vede útvar inovace.

Čeká se na novou legislativu

A v Litultovicích zatím s jídlem roste chuť. „Připraven máme projekt další fotovoltaiky na střeše hasičárny. Pokud se nám podaří postavit ještě vlastní kogenerační jednotku, mělo by to umožnit rozšíření komunity o všechny zájemce o zapojení a zvýšení naší energetické soběstačnosti i v zimním období,“ dodává Jan Birgus.

Klíčové bude pro rozvoj takových komunit schválení zákona, který by komunitní energetiku podpořil, respektive umožnil zlevněný prodej takto vyrobené elektřiny. Zatím se mluví o tom, že by zákon mohlo ministerstvo průmyslu a obchodu připravit v roce 2023.

„Věříme, že další impuls by mělo znamenat přijetí nové legislativy o komunitní energetice. My jsme připraveni pokračovat v koordinační roli a poskytování informačního a poradenského servisu pro více než 50 obcí v našem regionu. Umíme zprostředkovat služby kvalitních projektantů a zajistit realizaci energetických služeb,“ říká Jan Krist z Místní akční skupiny Opavsko, která se chce do budoucna zaměřit i na společnou provázanost energetických komunit a spolu s dalšími partnery včetně Litultovic proto založila spolek EnerKom Opavsko specializovaný na komunitní energetiku.