LEZ OZE 3: Novela energetického zákona podpoří rozvoj akumulace, agregace a flexibility

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vypořádalo připomínky k novele energetického zákona LEX OZE 3 a předložilo ji ke schválení Legislativní radě vlády. Tato novela se zaměřuje na modernizaci elektroenergetiky a zahrnuje zásadní změny pro ukládání elektřiny, její agregaci a flexibilitu. Novela zároveň lépe ochrání zákazníky.

Zdroj: Wikipedia

Zacíleno na modernizaci energetiky

„Když jsem nastoupil do funkce ministra průmyslu a obchodu, řada důležitých pravidel pro fungování moderní energetiky nebyla ještě dopracována do podoby návrhu legislativního textu. Například novela upravující agregaci, akumulaci a flexibilitu měla být z unijního práva transponována ještě před mým nástupem. Děláme to až my,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

LEX OZE 3, nebo-li nejnovější novela energetického zákona je tedy zaměřena na modernizaci energetiky, ale také na lepší ochranu zákazníků. Umožní domácnostem a firmám lépe řídit svou výrobu a spotřebu elektřiny, což povede k úsporám a posílení energetické nezávislosti.

„Věřím, že podpoří rozvoj obnovitelných zdrojů energie a posílí stabilitu výroby elektřiny,“ dodává Síkela.

Zakotvení akumulace, agregace a flexibility

LEX OZE 3 vychází z evropské legislativy a týká se primárně moderní energetiky – zavádí principy akumulace, agregace a flexibility. Akumulace, tedy ukládání elektřiny, umožní spotřebitelům uskladnit přebytečnou elektřinu pro pozdější využití.

To pomůže spotřebitelům s vlastní výrobou elektřiny využívat vlastní produkci více efektivně, snižovat své náklady na energie a zvyšovat svoji nezávislost.

Flexibilita v rámci novely umožní spotřebitelům reagovat na kolísání cen a poptávky po elektřině, umožní jim více spotřebovávat elektřinu v době, kdy je nižší poptávka a elektřina je tak levnější.

Díky tomu domácnosti a firmy ušetří za své náklady na energie. To znamená, že mohou například dobíjet elektrické vozidlo v noci za nižší ceny nebo upravit spotřebu domácích spotřebičů v závislosti na cenách elektřiny.

Agregace v rámci novely umožní spojení více zdrojů elektřiny, jako jsou větrné a solární elektrárny, do jedné efektivnější skupiny. Tato skupina bude schopna lépe reagovat na potřeby trhu a poskytovat stabilnější dodávky energie.

Agregace spotřeby bude možná také naopak – agregátor bude moci upravovat spotřebu většího počtu spotřebitelů podle poptávky po elektřině. Agregátoři tedy budou koordinovat výrobu a spotřebu energie, což povede k efektivnějšímu využívání zdrojů a snížení závislosti na tradičních zdrojích energie.

Lepší ochrana spotřebitelů

Novela LEZ OZE 3 zároveň lépe ochrání spotřebitele na trhu a při výběru dodavatele elektřiny nebo plynu.

„Navrhujeme rozšířit pravomoci Energetického regulačního úřadu v oblasti monitorování trhu nebo zpřísnění podmínek pro udělení licence na obchod s elektřinou a plynem. Nově by tak například nemohl získat licenci dodavatel, který se v minulosti choval nepoctivě a má nějaký škraloup. Všechna tato opatření by měla pomoci k důslednější a efektivnější ochraně zákazníků,“ říká ministr Síkela

„Legislativně jsme také ukotvili srovnávací nástroj, kde si mohou spotřebitelé porovnat nabídky dodávek elektřiny a plynu. Díky tomu budou mít domácnosti přehled o aktuálních cenách a mohou si tak vybrat, která nabídka je pro ně nejvýhodnější,“ komentuje Síkela.

Tento srovnávač provozuje, zatím na dobrovolné bázi, Energetický regulační úřad (ERÚ). Již nyní je zdarma přístupný na webu srovnavac.eru.cz.

Na program jednání vlády se novela energetického zákona LEX OZE 3 dostane po projednání Legislativní radou vlády.