LEX OZE 2 dnes znovu projedná Sněmovna

Novela energetického zákona, které se také říká LEX OZE 2, dnes znovu míří na jednání Poslanecké sněmovny, která předlohu schválila minulý týden ve druhém čtení. Na svém jednání dnes Hospodářský výbor posoudí předložené pozměňovací návrhy.

Zdroj: Wikipedia

Pestrá směsice

LEX OZE 2 se primárně týká legislativního rámce komunitní energetiku, přesto však v novele padaní pozměňovací návrhy, které s ní vůbec nesouvisejí. To svědčí o silné aktivitě lobbistů, kteří hodlají prosadit zcela nečekané změny v novele.

Za poslední 3 týdny se celkem objevilo 28 poslaneckých pozměňovacích návrhů k projednávané novele LEZ OZE 2. Za zmínku stojí zejména návrhy týkající se ERÚ a také skryté podpoře tepláren.

Sporná podpora pro teplárny

Poslanec Václav Král kromě své funkce ve sněmovně zároveň šéfuje v Teplárně České Budějovice. Jako silný zastánce teplárenství občas přichází s velmi kontroverzními pozměňovacími návrhy.  V rámci LEX OZE 2 hodlá posílit pozici dálkového tepla oproti hlavní konkurenci – domovním a blokovým kotelnám.  Kvůli tomu hodlá prosadit zavedení nových ekologických daní, které mají zatížit domácnosti a firmy.

Svým pozměňovacím návrh poslanec Král zamýšlí snížit nerovnost mezi spotřebiteli dálkového tepla z velkých a středních tepláren, které už dnes musejí platit za emisní povolenky v plné výši, a ostatními spotřebiteli, kteří jsou od této povinnosti osvobozeni.

Tento návrh je velmi kontroverzní a jeho šance na schválení je velmi nízká kvůli sociálním a politickým dopadům.

Třesk ve vedení ERÚ

Další velmi podivuhodným návrhem je iniciativa poslance Jakuba Michálka (Piráti). V rámci LEX OZE 2 totiž navrhuje změnu ve vedení Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Pokud tento pozměňovací návrh ve sněmovně uspěje, pak se změnil počet členů Rady ERÚ, podmínky členství nebo věková hranice.

Michálek hodlá snížit počet členů Rady ERÚ na tři ze současných pěti. Navíc chce zavést věkový limit 70 let pro radní. Takové omezení by dopadlo právě na současného radního Ladislava Havla, který navzdory věku nad 70 let má zájem o další pětileté funkční období.

„V souvislosti s napjatými veřejnými rozpočty i s cílem nastolení racionálních ekonomických úspor se také navrhuje snížení nákladů fungování Rady ERÚ tím, že se s ohledem na předchozí novelou energetického zákona představené zúžení pravomoci jednak zcela odbourávají náklady na její dva členy a dále se ruší neodůvodněné nároky členů zbývajících členů Rady ERÚ mimo předsedy na náhradu výdajů a naturální plnění,“ uvedl Michálek k odůvodnění svého návrhu.

Podle expertů je Michálků návrh velmi nestandardní a některé jeho části působí vyloženě účelově. Návrh na změnu fungování vedení ERÚ přichází ve chvíli, kdy se intenzivně řeší růst regulovaných poplatků pro spotřebitele. A toto můžu někomu vadit…

Konečné rozhodnutí

„Lex OZE 2 přináší nezbytný základ digitalizace energetiky a další důležité věci, například součtové měření nebo záruky původu čisté energie včetně jejich aukcí,“ řekl po schválení novely ve 2. čtení Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.

O pozměňovacích návrzích a celkovém schválení LEX OZE 2 rozhodnou poslanci ve třetím čtení na počátku prosince na svém řádném zasedání. Pokud následně novelu schválí Senát a podepíše prezident nejspíš v lednu 2024, pak platnost LEX OZE 2 začne od poloviny roku 2024.

LEX OZE 2 lze považovat za malou revoluci v energetice. Přinese zásadní legislativní změnu pro zavedení sdílení vyrobené energie z OZE, komunitní energetiku a také zavedení součtového měření vyrobené energie z fotovoltaiky.

„Velkým průlomovým bodem novely je znovuzavedení součtového měření, na které jsme čekali přes deset let. Přinese úsporu a dostupnost ještě většího výběru technologií, zejména střídačů,“ uzavřel Chalupa.