LEST: Budou sloužit mrakodrapy jako gravitační baterie?

Rakouští vědci z institutu aplikované systémové analýzy (IIASA) ve Vídni představili nový koncept využití vysokých mrakodrapů, které se mohou v rámci technologie nazvané LEST (nebo-li Lift Energy Storage Technology) proměnit ve velmi účinné gravitační baterie. Jejich využití by našlo uplatnění zejména v oblasti akumulace energie z obnovitelných zdrojů energie pro potřebu její regulace v sítích.

Zdroj: Thyssen Group


Jak to bude fungovat?

Ve své studii navrhují vědci z IIASA využít gravitační energie pomocí technologie LEST, která počítá s využitím výtahů a prázdných bytů ve vysokých budovách k akumulaci energie.  LEST přestavuje poměrně zajímavou alternativu, protože výtahy jsou již ve výškových budovách instalovány, což znamená, že zde není třeba dalších investic či záboru prostoru. Podstatou LEST je možnost využití toho, co již existuje, jiným způsobem k vytvoření dodatečné hodnoty pro energetickou síť a vlastníka budovy.

„Koncept akumulace energie na bázi LEST mě napadl poté, co jsem od nedávného přestěhování do bytu ve 14. patře strávil spoustu času jízdou výtahem nahoru a dolů,“ vysvětluje hlavní výzkumník Julian Hunt, který působí ve vídeňském institu IIASA.

Výškové budovy s moderními výtahovými systémy  již mají instalované brzdové systémy, které mohou vyrábět energii, když jede výtah směrem dolů. Je prý možné je považovat za předem připravené generátory energie. Systémy LEST by rovněž mohly využívat již existující prázdné prostory v budovách, ideálně ve svrchní a spodní části budovy.

Levné a dostupné řešení

Podle vědců z IIASA by mohlo být až překvapivě snadné, a tím pádem i levné předělat vhodné budovy na gravitační baterie s využitím systému LEST. Kromě standardního ubytování by pomáhaly řešit vrtochy obnovitelné energie v rozvodných sítích. Stačí k tomu jednoduché zátěže, nějaké nevyužité prostory a šikovní autonomní roboti.

Systém LEST počítá s využitím výtahů ve výškových budovách v době, kdy výtahy zrovna nevozí pasažéry. V době, kdy je nadbytek obnovitelné energie ze slunečních či větrných elektráren by výtahy mrakodrapů jako baterií vozily zátěže, třeba kontejnery s vlhkým pískem, ze zdola nahoru. Naopak při poptávce po energii by se tyto zátěže vozily ze shora dolů a brzdové systémy výtahů by generovaly energii.

Další přednost systému LEST spočívá v možnosti ukládat energii tam, kde se elektřina převážně spotřebovává, tj. ve městech. Systém akumulace LEST tak může znamenat velký přínos pro energetickou síť, přičemž může poskytovat cenově dostupné a decentralizované podpůrné služby, které by zase mohly zlepšit kvalitu energie v městském prostředí.

Koncept akumulace energie LEST je nadějný, ale  zbývá ještě vyřešit řadu otázek a dotáhnout celý systém k realizaci. Nicméně, na první pohled lze konstatovat, že LEST nabízí oproti podobným systémům určité přednosti. Například, může fungovat přímo v centrech měst, kde může akumulovat či dodávat energii, aniž by narušoval vzhled či provoz města.  Majitelům výškových budov může LEST přinést i nový zdroj příjmů tím, že nabídnou možnost regulačních služeb provozovatelům distribučních či přenosových sítí.