Komunitní energetiku česká start. Prezident Pavel podepsal klíčový zákon LEX OZE 2

V České republice budou moci od července vznikat energetické komunity, které budou mezi sebou sdílet místně vyrobenou elektřinu z obnovitelných zdrojů prostřednictvím distribuční sítě. Bude také možné sdílení vlastní vyrobené elektřiny na jiném předávacím místě, například z chalupy do bytu.

Zdroj: AKE ČR

Prezidentův podpis

Příslušnou novelu energetického zákona, přezdívanou také jako „LEX OZE 2“ podepsal na konci prosince prezident Petr Pavel. Informoval o tom Hrad.

Navrhované legislativní změny umožní domácnostem, obcím firmám nebo školám vyrábět vlastní elektřinu, především z obnovitelných zdrojů a následně ji sdílet. Kromě soběstačnosti místních komunit, pomůže novela snížit nezávislost České republiky na fosilních palivech.

Princip sdílejících zákazníků je vhodný hlavně pro malé skupiny anebo pro menší zdroje, například fotovoltaiku. Česko je tak patrně první zemí v EU, která do praxe zavádí právo zákazníků na sdílenou elektřinu z obnovitelných zdrojů, aniž by bylo nutné vytvářet energetická společenství.

Podle dřívějšího vyjádření ministra průmyslu Jozefa Síkely (STAN) posílí tato novinka energetickou nezávislost každého občana i celé společnosti, umožní snížit výdaje za energie a pomůže i životnímu prostředí.

Energetická společenství jako nový prvek trhu

Členové takové komunity si budou vyrábět energii z obnovitelných zdrojů a navzájem ji sdílet. Novela zákona zavádí energetická společenství jako nové účastníky trhu.

Základem těchto společenství, které se stanou právnickou osobou, družstvem nebo spolkem a budou registrovány na Energetickém regulačním úřadu, bude společná výroba energie například solárními nebo větrnými elektrárnami a její následné sdílení mezi členy. Půjde třeba o domácnosti, obce, školy, úřady nebo podniky.

Jde o zcela nový prvek, který posílí postavení spotřebitelů a podpoří decentralizované zavádění obnovitelných zdrojů energie a spotřebitelům pomůže s jejich účty za energii. Nové právo na sdílení se opírá o novelizovanou směrnicí o vnitřním trhu s elektřinou a týká se domácností a malých a středních podniků. Sdílení energie může zlepšit využívání domácí, čisté a cenově stabilní obnovitelné energie a poskytnout lepší přístup k přímému využívání obnovitelné energie spotřebitelům.

Hlasovací práva členů komunit budou omezena. Každý z nich bude mít maximálně desetinový podíl. Členy komunity budou moci být i takové obecní nebo krajské příspěvkové organizace, které jsou podnikem. Vláda v návrhu dočasně omezila rozsah a regionální působnost společenství na 1000 odběrných míst a maximálně tři sousedící obce s rozšířenou působností. Omezení má platit do 30. června 2026.

Sdílení energie

V této souvislosti má vzniknout také Elektroenergetické datové centrum, které bude sledovat výrobu a spotřebu elektřiny v soustavě. Naplno by mělo začít fungovat od poloviny roku 2026. Novela zavádí takzvané součtové měření pro fakturaci elektřiny místo dosavadního fázového měření.

Novela zavádí rovněž sdílení elektřiny v rámci společenství. Komora obnovitelných zdrojů energie již dříve doporučila, že pro větrné a další velké „síťové” zdroje existují i jiné, mnohdy vhodnější modely, které mohou přinést výhody pro místní a tím zvýšit akceptaci výstavby.

LEX OZE 2. přináší vedle zmíněné digitalizace další důležité věci, například rozšíření možností podpory u bioplynu, součtové měření nebo záruky původu čisté energie včetně jejich aukcí.

Díky podpisu prezidenta Pavla budou moci od července letošního roku všichni výrobci elektřiny – domácnosti, obce i podnikatelé – velmi jednoduše sdílet své přebytky s rodinou, přáteli, mezi podnikateli či jejich provozovnami a to po celém Česku.