Komunitní energetika: Nová vyhláška o měření elektřiny umožní start od července

Rozjezd komunitní energetiky v Česku je prioritou pro současnou vládu. Pokud se stihne zajistit schválení potřebných vyhlášek, pak by komunitní energetika měla začít fungovat od 1. července.

Zdroj: PixabayCOM

Návrh vyhlášky

S velkou pravděpodobností již od července letošního roku se spustí sdílení elektřiny v rámci komunitní energetiky. Detaily celkového řešení stanovuje vyhláška o měření elektřiny, která prošla mezirezortním připomínkovým řízením.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vypořádalo všechny připomínky a nyní vyhlášku posoudí Legislativní rada vlády. Aby mohly domácnosti a firmy elektřinu v energetických komunitách sdílet, musí disponovat tzv. průběhovým měřidlem.

„Sdílení elektřiny v rámci komunitní energetiky je významnou součástí komplexní proměny celé české energetiky. Naším cílem je, aby byla tato proměna úspěšná a bezproblémová, a aby proběhla ve lhůtách odpovídajících příslušné novele energetického zákona. Návrh vyhlášky tuto novelu doplňuje a stanovuje konkrétní pravidla pro měření a předávání naměřených dat. Jde tedy o další krok směřující ke spuštění sdílení elektřiny,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Využívání průběhového měřidla

Základem pro měření a zpracování dat o spotřebě, výrobě i sdílení elektřiny bude nové Elektroenergetické datové centrum (EDC). Příprava EDC vyjde na zhruba miliardu korun.

EDC bude spravovat aktuální data o spotřebě a výrobě elektřiny v elektroenergetickém systému. Vedle toho bude zajišťovat také data o sdílení elektřiny, z nichž bude zřejmé, kolik elektřiny jednotliví samovýrobci vyrábějí, a kolik poskytují pro sdílení ostatním účastníkům energetického společenství.

Vyhláška o měření upravuje stávající pravidla pro měření elektřiny tak, aby zahrnovala změny v energetickém zákoně a připravované změny v cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.

Vyhláška tak přináší úpravu, podle které informace získané průběhovým měřením elektřiny zapojených do sdílení, budou denně předávány do systému Operátora trhu (OTE). OTE pak tyto údaje používá k dennímu zúčtování odchylek, což je proces, při kterém se vyrovnávají rozdíly mezi odhadnutou a skutečnou spotřebou nebo výrobou elektřiny.

To umožní efektivnější a přesnější vyhodnocování toků elektřiny, která je sdílena mezi jednotlivými uživateli. Jednou z podmínek sdílení elektřiny bude využívání průběhového měřidla, které zajišťuje průběžná data o výrobě a spotřebě elektřiny. Podmínkou získání chytrého elektroměru zdarma bude žádost o registraci u EDC.

„Na základě připomínky z mezirezortního připomínkového řízení jsme doplnili, že jakmile bude vyhláška vydána ve Sbírce zákonů, mohou zájemci o sdílení podat žádost o instalaci průběhového měření, tedy dříve než bude účinná. Díky tomu mohou zájemci o instalaci tohoto měření žádat dříve,“ říká vrchní ředitel sekce energetiky a jaderných zdrojů René Neděla

K žádosti je třeba doložit doklad o podání žádosti o registraci u EDC, ale nic nebrání žadatelům v tom, aby si tuto žádost podali současně s žádostí o instalaci. Před spuštěním sdílení může totiž EDC obdržené žádosti evidovat a postupně zpracovávat.

Instalace měřidla do 3 měsíců

Na instalaci průběhového měření mají distributoři podle zákona tři měsíce. Jedná se o maximální možnou dobu, během které provozovatel distribuční soustavy musí spotřebiteli na jeho žádost nainstalovat průběhové měřidlo. Lhůty uvedené v zákoně jsou maximální a vychází z pozměňovacího návrhu zákona schváleného během projednávání novely v Poslanecké sněmovně.

Vyhláška musí tento maximální termín respektovat a do této lhůty nemůže nad rámec zákona zasahovat. „Distributoři nám ale neformálně potvrdili, že v praxi budou schopni měřidlo instalovat podstatně dříve,“ dodává Neděla.

Návrh vyhlášky o měření již prošel mezirezortním připomínkovým řízením, ve kterém resort vypořádal všechny připomínky. Vyhlášku nyní posoudí Legislativní rada vlády.

Další legislativa

V současnosti MPO a ERÚ pracují také na téměř deseti prováděcích předpisech a vyhláškách, které mají zajistit sdílení elektřiny v praxi. Podle předsedy Rady ERÚ Stanislava Trávníčka jde primárně o novelizaci vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou.

„Vyhláška popisuje proces výměny dat mezi všemi účastníky sdílení prostřednictvím EDC a OTE (operátora trhu). Řeší rozpočítání výroby a spotřeby v rámci jednotlivých skupin sdílení a další náležitosti,“ uvedl Trávníček.

Další předpisy se podle něj týkají vyúčtování či výkaznictví, vedle toho ERÚ spouští také registr energetických společenství. Práce na nové legislativě budou pokračovat i v příštím roce, kdy bude nutné aktualizovat předpisy kvůli chystanému rozvoji akumulace a agregace energie v ČR.