Fronius představil řešení pro energetickou transformaci na veletrhu The smarter E Europe 2023

Pod heslem „Join for more energy“ zdůraznila společnost Fronius na veletrhu Intersolar 2023, jak důležitý pro energetickou transformaci je faktor „Společně“. Důraz byl kladen na témata prosazovaná společně s partnery, například na vývoj inovativních řešení, posilování tvorby hodnot v Evropě a poskytování vynikajících služeb a podpory.

Fronius GEN24 a Fronius GEN24 Plus

Mnoho návštěvníků přijalo pozvání „Join for more energy.“ a navštívilo veletržní stánky společnosti Fronius v sektorech Intersolar a Power2Drive. Na téměř 700 m² výstavní plochy získali aktuální informace o nejnovějších produktech, prémiovém servisu a podpoře a důležitých trendech, kterým společnost věnuje zvláštní pozornost.

V oblasti střídačů byly k vidění zajímavé novinky. Vlajkovou lodí portfolia společnosti se stal hybridní střídač Fronius GEN24 Plus, který představuje ještě ekonomičtější variantu střídače Fronius GEN24 pro instalaci fotovoltaického systému.

Prostřednictvím softwaru Fronius UP lze dodatečně aktivovat funkci akumulátoru a plného záložního napájení Full Backup přístroje. Tím se sníží složitost a investiční náklady při pořizování fotovoltaického systému – s možností kdykoli provést rozšíření. Maximální flexibilita, maximální nezávislost a maximálně perspektivní budoucnost od jednoho dodavatele.

Oceněný Fronius Wattpilot

Mimořádný zájem vzbudil také Fronius Wattpilot, který jen několik týdnů před veletrhem získal cenu GERMAN INNOVATION AWARD 2023. Porotu zaujaly zejména inteligentní možnosti nabíjení, díky nimž se kromě přebytku z vlastního fotovoltaického systému získává vždy nejlevnější a nejudržitelnější proud.

Návštěvníci veletrhu se shodli na tom, že aktualizovaný design a optimalizované vlastnosti krytí nabíjecí stanice ideálně doplňují stávající funkce, například možnost připojení Plug’n‘Play.

Zvyšování produkce v neklidných dobách

Dostupnost, kapacita, růst: Klíčová slova, která na veletrhu Intersolar 2023 provázela mnohé diskuse. Společnost Fronius přitom představila jasný směr. Aby v budoucnu ideálně zmírnila nepravidelnosti v dostupnosti komponent, rozšiřuje masivně své výrobní kapacity.

Kromě zdvojnásobení výrobní plochy v Sattledtu byla společně s partnerem v Maďarsku zřízena další výrobní linka pro Fronius GEN24 Plus.

„Zaprvé tím posilujeme přidanou hodnotu našich výrobků v Evropě a zadruhé můžeme ve velmi krátké době výrazně navýšit kapacity. Z dlouhodobého hlediska však tento krok přináší také trvalou jistotu, pokud jde o dostupnost našich výrobků. Celkově nám opatření na rozšíření výroby umožňují zvýšit výrobu o 65 %, a to z 32 000 střídačů na více než 52 000 kusů měsíčně,“ shrnuje Martin Hackl, Global Director Marketing and Sales, Business Unit Solar Energy, Fronius International GmbH.

Jak jednoznačně ukázala návštěva stánku společnosti Fronius, elektronický průmysl a udržitelnost nejsou v rozporu.

„Udržitelnost je pevně zakotvenou firemní hodnotou, která se týká všech našich řešení, služeb a rozhodnutí,“ vysvětlil Leonhard Peböck z produktového marketingu obchodní jednotky Solar Energy, Fronius International GmbH, a dodak: „Na úrovni výrobků se to projevuje 95% podílem evropských podniků v našem hodnotovém řetězci, vysokou opravitelností nebo také rozsáhlou nabídkou digitálních služeb.“

Skutečnost, že ve společnosti Fronius se udržitelností žije a dýchá již 30 let, prokázala také řada studií provedených nezávislými instituty.

L. Peböck v Mnichově prezentoval výsledky: „Například fotovoltaický systém se střídačem Fronius GEN24 Plus kompenzuje za 20 let 500 tun CO2 – tolik, kolik se vypustí při 469 letech z Vídně do New Yorku. Celkový přínos takového systému pro životní prostředí převyšuje náklady na ekologickou výrobu až 45krát. Jasný důkaz, že střídače Fronius nejen vyrábějí udržitelnou energii, ale také nastavují nová měřítka pro elektrické spotřebiče.“

Podpora v rámci digitálního životního cyklu

Naše partnery doprovázíme na každém kroku. Digitálním životním cyklem podporujeme instalační firmy po celém světě tím nejlepším možným způsobem od prvního přehledu o našich produktech a počátečního plánování projektu až po monitorování a řešení problémů v případě servisu.

Poskytujeme našim partnerům užitečné nástroje pro jejich každodenní práci, a navíc chceme porozumět tomu, jaké další nástroje budou ještě potřebovat. Pomocí digitálního životního cyklu můžeme lépe přizpůsobit stávající nástroje náročným úkolům našich partnerů, vytvořit nová řešení a nabídnout ucelenou digitální koncepci pro celý životní cyklus fotovoltaického systému.

Společný pohled dopředu

Společnost Fronius na veletrhu Intersolar 2023 předvedla, jak lze kombinací perspektivních produktů, nabídkou chytrých služeb a praktikovanou udržitelností zvládnout energetickou transformaci podle hesla „Join for more energy.“

„Těší nás, že jsme i letos mohli u našeho stánku přivítat tolik návštěvníků, partnerů a instalačních firem. Živý zájem o možnost společně s námi utvářet energetickou transformaci nás utvrzuje v našem směřování, v němž budeme důsledně pokračovat i v druhé polovině roku 2023. Zvýšení počtu zaměstnanců a výrobních kapacit pak bude mít za následek další zajímavé inovace a my se již těšíme, až je budeme moci představit na příštím veletrhu Intersolar,“ uzavřel Martin Hackl.