Fotovoltaika pomáhá snižovat emise na Letišti Václava Havla

Společnost Menzies Aviation, přední celosvětový dodavatel služeb pro letiště a letecké společnosti, úspěšně namontovala na své budovy pro odbavování nákladní dopravy na Letišti Václava Havla Praha stovky solárních panelů, čímž ušetří téměř sto čtyřicet tun CO2 ročně.

Zdroj: Menzies

Snížení emisí o  25 %

Na 14 tisících metrech čtverečních skladu nákladní dopravy, sousední administrativní budově stejně jako na její fasádě bylo namontováno téměř 900 panelů, které by měly ročně vyrobit přes 350 MWh a snížit tak emise pražských provozů společnosti Menzies o 25 %.

K další podpoře udržitelného provozu přispěje i to, že elektřina vyrobená solárními panely je použita jako zdroj energie pro provozování skladu stejně jako pro nabíjení flotily elektrických zařízení pozemní podpory (GSE) společnosti Menzies. To je v souladu s plánem udržitelnosti All In, dle kterého by v rámci fází jedna, dvě a tři mělo být do roku 2045 dosaženo vědecky podloženého cíle čistě nulových emisí.

Strategie společnosti Menzies All In se soustředí na zásady cirkulárního a udržitelného hospodaření, aby splnila sedm ze sedmnácti cílů udržitelného rozvoje (SDGs) Organizace spojených národů, kdy se společnost zavazuje, že v roce 2025 bude celosvětově používat 25 % zařízení pozemní podpory poháněných elektřinou, přičemž v Praze je elektřinou již nyní poháněno 53 % těchto prostředků.

Devět stovek solárních panelů na pražském letišti

Záměr si také v šesti klíčových oblastech tedy v oblasti přístupu k životnímu prostředí, lidem, bezpečnosti, etice, místním komunitám a správě věcí veřejných stanovuje vysoké cíle. Patří sem snížení spotřeby energie a paliv, hledání řešení obnovitelných zdrojů elektrické energie, snižování tvorby odpadu a zvýšení recyklace, zpětného odběru a opětovného použití nebo recyklace zařízení sdělovací techniky.

Katy Reid, vedoucí oddělení udržitelnosti a firemní odpovědnosti Menzies Aviation řekla: „Budování spravedlivé a udržitelné budoucnosti je pro společnost Menzies klíčovou prioritou. Na dosažení ambiciózních cílů stanovených v našem plánu udržitelnosti ‚All In‘ proto tvrdě pracujeme. Instalace téměř devíti stovek solárních panelů na pražském letišti je pouze jedním z příkladů toho, jak své ambice propojujeme s činy tím, že podnikáme praktické kroky ke snížení emisí a splnění našeho cíle dosažení čistě nulových emisí (Net-Zero)“.

Aktivity společnosti Menzies dobře zapadají i do ESG strategie Letiště Praha. To je již od roku 2010 zapojeno do iniciativy Airport Carbon Accreditation (ACA), která pod záštitou Mezinárodního sdružení letišť (ACI), nezávisle hodnotí světová letiště a oceňuje jejich úsilí ve snižování uhlíkové stopy. Letiště Praha loni znovu obhájilo certifikát 3. úrovně, který se vyznačuje právě zapojením partnerů – leteckých společností, nájemců, dodavatelů cateringových služeb a dalších.

 „Jsme rádi, že společnost Menzies se rovněž snaží snižovat emise a stejně jako Letiště Praha se zavázala dosáhnout čisté uhlíkové neutrality. V loňském roce jsme se dostali ke snížení emisí o 59,5 % oproti roku 2009. Počítáme s tím, že uhlíkové neutrality dosáhneme do roku 2030 a čisté uhlíkové neutrality do roku 2050. Těší nás, že společnost Menzies se rozhodla právě pro instalaci fotovoltaické elektrárny. V tomto směru jsme rovněž aktivní a plánujeme rozšiřovat fotovoltaické panely na další vhodné budovy na letišti,“ uvedla Soňa Hykyšová, ředitelka Udržitelnosti, životního prostředí a ESG Letiště Praha.