Fotovoltaické Fórum a Energetická konference 2019

Přijďte na výstavu i konferenci najednou! V rámci veletržní výstavy FOR ARCH se uskuteční v pražském areálu výstaviště Letňany v konferenčním centru již 12. ročník duální konference Fotovoltaické Fórum a 9. ročník Energetické konference. Kdy a kde? 17. září 2019 od 10,30 hodin.

ČFA


Letošní ročník Fotovoltaického Fóra je bohatý nejen na legislativní novinky v oblasti připojování nových zdrojů do českých distribučních soustav, ale rovněž již schválenou evropskou směrnicí o podpoře obnovitelných zdrojů, které otevírá zcela nový technický a ekonomický rámec pro instalaci a provozování střešních fotovoltaických systémů pro nově definovaná energetická společenství (bytové domy, sdružení více majitelů, …) s důrazem na nediskriminační chování u všech typů spotřebitelů, posílení jejich práv a definici nově vytvořených spotřebitelských práv u energetických společenstev.

Z oblasti práva a regulace seznámíme publikum s výsledky záměny panelů s větším výkonem na celkový jmenovitý výkon fotovoltaického systému. Není třeba se již obávat výměny panelů s dopadem na ztrátu licence z důvodu vyšší výroby! 
Oblasti podnikové energetiky je zastoupena hned několika přednášejícími, kteří ukážou možnost snížení rezervovaného příkonu za pomoci regulace s BESS, menšími akumulačními systémy a chystanou dotační podporou na závěr letošního roku z programu OP PIK právě pro průmyslové podniky z dotačních dílen Ministerstva průmyslu a obchodu.

Technická oblast je zastoupena přednáškou o současných ale i chystaných změnách v připojování nových obnovitelných zdrojů energie, tematickou přednáškou o typech fotovoltaických řešení se zaměřením na asymetrické fotovoltaické systémy a jeho výhody a problémy při řešení některých projekčních situací ochrany před bleskem a přepětím.

Česká fotovoltaická asociace je zaměřena na prosazování ekologických a přírodních zdrojů, a proto nebude na programu chybět vysvětlení nového principu „open scope“, směřování vývoje solární architektury za cestou energetické nezávislosti a větší soběstačnosti nových budov, objasněním nového pojmu E-kogenerace v systému Acuenergy a vývojem elektromobility a dobíjecích stanic.

Oblast ekonomikou fotovoltaických řešení se budou zabývat dvě přednášky, první se vztahem ke zvolenému řešení, výpočtu návratnosti financí a druhá v oblasti navrhování systému ve spojitosti se složitými dotačními pravidly a deformování navrhovaných systémů.

V případě objednání jedné vstupenky na konferenci od nás obdržíte dvě vstupenky na FOR ARCH a v případě přestávek nebo pro Vás nezajímavé přednášky máte možnost přejít do výstavních prostor a zpět se vrátit zpět do konferenčních prostor a dát si něco na zub. Na úplný závěr konferenčního dne proběhne i slosování věcných cen. 

Přihlášky a další informace naleznete na www.FFCR.cz.

Living-Future.com

 
H L A V N Í    O B L A S T I    K O N F E R E N C E :

SAMOSPOTŘEBITELÉ V BYTOVÝCH DOMECH DOSTALI ZELENOU
ELEKTROMOBILITA V ČR
ELEKTRICKÁ AKUMULACE NÁSTROJ PRO PODNIKY
PROJEKTOVÁNÍ FOTOVOLTAIKY
SEZÓNNÍ AKUMULACE ENERGIE. E-KOGENERACE
FOTOVOLTAICKÉ DOTACE
FOTOVOLTAIKA V PASIVNÍCH STAVBÁCH
NOVÁ LEGISLATIVA PŘIPOJOVÁNÍ FVS V ČR A SR
EKONOMIKA FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ
OPEN SCOPE

Konference nabídne posluchačům dvanáct přednášek na žhavá témata.
Detailní přehled přednáškových bloků, počátku prezentací a přihlášených řečníků
naleznete v sekci Program na webu
www.FFCR.cz.

V uplynulých letech navštívilo tyto konference více než 2500 expertů z
oblasti elektrotechniky a energetiky, odborníci a vedoucí pracovníci z
veřejného sektoru i průmyslu, manažeři z oblasti právních, energetických,
technických a obchodních služeb, auditoři, revizní technici, soudní znalci,
projektanti, zástupci z řad akademiků a studentů technických středních a
vysokých škol.

ČFAČeská fotovoltaická asociace je největší a současně nejstarší
fotovoltaickou asociací v České republice. K hlavním činnostem patří
výuka fotovoltaických profesionálů v evropském vzdělávacím programu
Fotovoltaický expert. V průběhu osmi školících dnů si uchazeč osvojí
základy síťové fotovoltaiky, aplikace a řešení ostrovních systémů, ochrany
proti blackoutu, možnostmi a druhy akumulačních systémů a projekčních návrhů
fotovoltaiky za využití software PV*SOL. V roce 2017 za odborné spolupráce
s německou asociací DGS vydala ČFA nejrozsáhlejší knižní publikaci u nás
„Fotovoltaické systémy“. Již pátým rokem provádí státní zkoušky profesní kvalifikace
„Elektromontér fotovoltaických systémů“. Více o činnosti a plánech ČFA se
dozvíte na
www.CEFAS.cz.