Evropská rada brzdí obnovitelné zdroje, ekologové proti tomu protestují

Ekologické organizace Greenpeace, Hnutí DUHA a Centrum pro dopravu a energetiku žádají v dopise ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu, aby pomohl nasměrovat Evropu k ambiciózním cílům v úsporách energie a obnovitelných zdrojích. Rada pro energetiku je poslední z tria vrcholných orgánů EU, který zatím nepodpořil rychlejší snižování závislosti na fosilních palivech.

Zdroj: Portiva

Kdo brání většímu rozvoji OZE?

České předsednictví vede debatu o nastavení cílů pro snižování spotřeby energie a podílu výroby z obnovitelných zdrojů. V reakci na napadení Ukrajiny Ruskem navrhla Evropská komise jejich navýšení. Cíle na zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v energetickém mixu na 45 % a snížení spotřeby energie o 13 % v roce 2030 schválil také Evropský parlament. Podle zpráv z probíhajících jednání jsou to právě ministři průmyslu a energetiky zastupující členské státy v Radě pro energetiku, kdo brání přijetí vyššího cíle. 

Podle signatářů dopisu je nutné proměnit evropskou energetiku ještě rychleji, pokud má Evropská unie zajistit bezpečné dodávky dostupné energie, stát se klimaticky neutrální do roku 2050 a snížit příspěvek ke změně klimatu, jak se zavázala v Pařížské dohodě. Ekologické organizace požadují navýšit podíl obnovitelných zdrojů v roce 2030 na 50 % a úsporu energie na 20 %.

Vyšší podpora pro OZE a úspory

Vyšší cíle musí být zároveň spojeny s opatřeními, která zpřístupní výhody úspor energie a obnovitelných zdrojům všem. Organizace proto v kampani Energie lidem prosazují kroky, na pomoc zranitelným domácnostem, jako jsou vyšší dotace na zateplení domů, sdílení energie v komunitní energetice nebo energeticky úsporné sociální bydlení. Samy přitom nabízejí rady i praktickou pomoc lidem.

“Dnes je jasné, že příčinou energetické krize je dlouhodobé spoléhání se Evropy na dovoz fosilních paliv. Proto současnou situaci z dlouhodobého hlediska nevyřešíme výměnou jednoho zdroje s plynem za druhý, ale jenom masivním budováním obnovitelných zdrojů a podporou energetických úspor. Ministr Síkela by měl jako předseda energetické rady využít příležitost vést diskuzi směrem ke zvýšení evropských ambicí v projednávaných cílech pro energetickou účinnost a obnovitelné zdroje energie, a tím pomoci snížit naši závislost na dovozech fosilních paliv z problematických států a posílit evropskou energetickou bezpečnost,“ řekla Miriam Macurová, koordinátorka klimatické kampaně Greenpeace ČR.

“Ministr Síkela v rámci předsednictví věnoval pozornost hlavně cenám energie a dodávkám plynu. Vést Evropu ale znamená kromě hašení akutních problémů také nastavovat dlouhodobou vizi. Češi dokázali za jediný rok snížit spotřebu plynu o 13 %, teď je na čase, abychom také v Evropě ukázali, že nechceme být brzdou rozvoje obnovitelných zdrojů a úspor,“ uvedl Ondřej Pašek, odborník na energetiku Hnutí DUHA.