EU PVSEC: S příchodem perovskitů se fotovoltaika blíží k terawattové éře

Celkem tři tématické bloky v rámci 37. ročníku největší evropské odborné konference a výstavy o fotovoltaice EU PVSEC (European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition) poskytnou aktuální informace o FV technologiích a aplikacích, a rovněž představí roli solární energetiky v budoucím energetickém systému.

Zdroj: EU PVSEC

Zdroj: EU PVSEC

 

Zacíleno na nejlepší solární článek

Organizátoři EU PVSEC letos konferenci uspořádali tak, aby se během 3 dopoledních části představily nové trendy a technologie, které přitahují největší zájem expertů a vědců z oblasti fotovoltaiky. Letos konference EU PVSEC proběhne ve dnech 7.-11. září pouze v online formě.

Tři hlavní bloky konference nabídnou vysoce kvalitní, živé a interaktivní online prezentace určené pro světovou fotovoltaiku. Nesou tyto názvy: „Inovace ve FV technologiích“, „Inovace pro FV průmysl a praktické aplikace“ a „Fotovoltaika v energetickém systému“.

„Díky nové struktuře se konference EU PVSEC více zaměří na hlavní faktory, které určují dynamiku rozvoje fotovoltaiky ve světě a její roli při dekarbonizaci energetického systému,“ říká Dr. Dr. Heinz Ossenbrink, člen výkonného výboru EU PVSEC.

V rámci první části konference v pondělí se prezentace zaměří na perovskitové technologie FV článků. Po úvodní prezentaci o výrobě, výběru materiálů, životnosti a výkonnosti pervoskitových technologií bude následovat přednáška na téma vyhodnocení účinnosti perovskitových-křemíkových tandemových solárních článků.

Jako hlavní řečník zde vystoupí Christoph Messmer z Fraunhoferova institutu pro solární energetické systémy, který posoudí různé způsoby kombinace těchto materiálů za účelem jejich optimalizace pro dosažení nízkých výrobních nákladů pro solární energii.

Fotovoltaika v éře Terawattů

Blok konference ve středu pod názvem “ Inovace pro FV průmysl a praktické aplikace ” představí již všechny možné technologie, které jsou komerčně dostupné a atraktivní pro investory, fondy a startupy.

Prezentace „Požadavky Pařížské dohody o klimatu na příštích 10 let v kontextu nutných investic a nutnosti rozšíření výroby FV panelů“ poskytne technickou mapu rozvoje nových technologií. Podle expertů předního světového výrobce solárních panelů Trina Solar je nutné ročně navyšovat výrobní kapacity o 20 %, aby se do roku 2030 dosáhlo výrobní kapacity ve výši 1 TW ročně.

Další prezentace na konferenci se zaměří na projektování FV systémů pro elektromobily, skladování solární energie pro domácí systémy a inovativní FV koncepty.

Registrace a další informace

Letošní ročník konference EU PVSEC proběhne pouze jako online event. Nicméně, konference nabídne možnost živé interakce mezi účastníky a přednášejícími pomocí virtuálních nástrojů.

Další informace o konferenci EU PVSEC a možnost registrace naleznete na tomto odkazu.