DEVINN testuje sezonní akumulaci solární energie do vodíku v praxi

Od roku 2017 je česká vývojová firma DEVINN významným hráčem na české i světové vodíkové scéně. Již v roce 2020 představila mobilní vodíkový generátor energie H2BASE, podílí se na stavbě vodíkové Tatry, zabývá se ale i bezpečnostními systémy pro trakční baterie. Nyní se DEVINN chystá spustit nový projekt, který umožní dlouhodobou akumulaci solární energie ve vodíku.

Zdroj: DEVINN

Zacíleno na sezonní akumulaci

Vodík a palivový článek najdou uplatnění také v energetice, konkrétně jako pomocník pro energetickou nezávislost budov nebo jako podpůrný zdroj elektrické rozvodné sítě. Již neplatí, že by vodík díky svým malým molekulám samovolně unikal z tlakových nádob, ve kterých je uskladněn.

Naopak lze energii ve vodíku uchovat oproti bateriím neomezeně dlouhou dobu. Baterie totiž podléhají samovybíjení. 

„Ideální je v létě uložit do vodíku přebytky třeba z fotovoltaiky a pomocí palivového článku vyrobit energii zpětně až v zimních měsících,“ říká Luboš Hajský, CEO společnosti DEVINN

Hajský doplňuje, že právě tento scénář je výhodný i proto, že v zimě můžeme využít také odpadní teplo, které palivový článek produkuje. Tím můžeme až zdvojnásobit účinnost celého systému.

Budoucnost vodíku by podle Hajského mohla spočívat hlavně v energetice. Ideální scénář by pak vypadal tak, kdy by v létě z přebytků energie, které vznikají u fotovoltaické elektrárny, byl vyroben pomocí elektrolyzéru vodík.

Ten by pak v zimních měsících, kdy naopak výkon fotovoltaiky nemusí stačit na pokrytí spotřeby budovy, byl pomocí palivového článku přeměněn na tepelnou a elektrickou energii. Tento systém tzv. vodíkového hospodářství dokáže vytvořit energeticky soběstačnou budovu, může také sloužit jako nouzová zásoba energie pro případ blackoutu.

Jak bude sezonní akumulace do vodíku vypadat?

„V tomto roce proto chceme naši budovu přeměnit na off-grid, což bude výzva, protože máme poměrně velkou spotřebu právě kvůli testování, které tu provádíme. Ale chceme si osahat a ozkoušet, jak celý energetický tok funguje, abychom měli data a mohli časem nabízet například řešení záložních energetických zdrojů,“ vysvětluje Hajský

DEVINN již novou technologii pro sezonní akumulaci energie testuje v praxi. „Minulý týden se na naši budovu v Jablonci nad Nisou nastěhovala nádrž na 50 kg vodíku společně s elektrolyzérem. To odpovídá zásobě přibližně 800 kWh elektrické a 800 kWh tepelné energie,“ popisuje firma na svém LinkedIn profilu.

Bližší informace o nové projektu DEVINN poskytne v září, kdy celý systém spustí a oficiálně představí. „Zatím můžeme prozradit, že nás příjemně překvapilo, kolik přebytkové energie vlastně fotovoltaika v létě vyrobí. Platí to dokonce i v Jablonci, kde se říká, že většinu času buď prší, nebo jdete do kopce,“ uzavírá firma