Chalupa (Komora OZE): Výstavba OZE bude jednodušší. Novinky v legislativě představíme během webináře

Novela energetického a stavebního zákona, které se také říká Lex OZE 1, přináší zásadní změny, které usnadní a urychlí výstavbu malých i velkých obnovitelných zdrojů energie (OZE), a to především větrných a solárních elektráren. Díky novele nebude nutné měnit územní plán kvůli novým OZE, neboť se budou stavět ve veřejném zájmu.

ŠtěpánChalupa (předseda Komory OZE), foto:Tomáš Nosil_Economia

Zelená pro fotovoltaiku

LEZ OZE 1 v lednu schválil Senát, a poté jí podepsal prezident Zeman. Na přípravě novely se podílela aktivně Komora OZE. Dne 6. září 2022 Komora OZE předložila MPO seznam klíčových opatření pro zrychlení a zjednodušení výstavby OZE.

 „Jsme rádi, že po necelých pěti měsících můžeme spolu s našimi členy a partnery oslavit první úspěchy: novela energetického zákona, takzvaný Lex OZE 1, vyšla v pondělí 23. ledna ve sbírce a od úterý 24. ledna je účinná,“ říká Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE.

Zvýšení hranice pro povinnost licence na výrobu elektřiny s vlastní spotřebou a pro povinnost žádat o územní rozhodnutí a stavební povolení pro výrobny z OZE na 50 kW pomůže především fotovoltaice.

Princip posuzování obnovitelných zdrojů jako veřejného zájmu, zahrnutí výroben elektřiny z OZE do technické infrastruktury a vymezování vhodných ploch pro výrobny elektřiny, plynu a tepla z OZE jsou první a podstatná zjednodušení pro „velké” obnovitelné zdroje.

Od letošního roku budou výrobny energie z OZE zařazeny do definice veřejné technické infrastruktury podle stavebního zákona. To znamená, že je bude možné umisťovat mimo území vyhrazené v územním plánu. V praxi tak odpadne nutnost pořizovat pro jejich realizaci změnu územního plánu.

Tyto pozitivní změny, které zavádí LEX OZE 1,  by mohly usnadnit nejen výstavbu pozemních fotovoltaických elektráren, ale také v Česku dlouhodobě zablokovaných větrných elektráren, a to zejména v krajích, kde jejich výstavba není regulována zásadami územního rozvoje.

Webináře představí novou legislativu

„Děkujeme za podporu a slavíme první společný úspěch při zjednodušování a zrychlování obnovitelné energetiky!  Dále pracujeme na dalších tématech z našeho seznamu: sdílení energie, go-to-zóny, povolování staveb na jednom místě a s jedním razítkem, ale také mnohé sekundární legislativě v čele se zavedením součtového měření, změny emisních faktorů a úpravy metodik v oblasti povolování velkých zdrojů, bez nichž by zrychlení rozvoje OZE nebylo funkční,” dodává Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE.

Pro členy a partnery Komory OZE připravujeme webináře, kde se zástupci ministerstev podrobně vyložíme části nové legislativy.