Česko získá další miliardy z Bruselu na podporu moderní energetiky, digitalizaci a úspory

Evropská komise schválila druhou a třetí žádost o výplatu dotací z korun z Národního plánu obnovy. Celkově Česká získá v rámci NextGenerationEUvíce než 800 miliard EUR na podporu investic a reforem.

Zdroj: Wikipedia

Další dotace

Evropská komise vydala kladné předběžné hodnocení splnění 28 dílčích milníků a cílů. Po schválení členskými státy Evropské unie tak Česká republika obdrží dalších více než 17,5 miliardy korun ve formě grantů z celkové částky 228,4 miliardy korun z Národního plánu obnovy (NPO).

„V rámci Národního plánu obnovy jsme připravili řadu programů na podporu energetických úspor, využívání obnovitelných zdrojů energie, ale také na digitalizaci nebo reformy v oblasti bydlení a vzdělávání. Proto jsem rád, že se nám daří plnit milníky a cíle a můžeme tak realizovat důležité projekty, které pomohou zajistit lepší budoucnost České republiky,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Evropská komise ocenila důležité kroky při realizaci 4 reforem a 24 investic, které přinesou pozitivní změny pro občany i podniky v Česku s dopadem na klíčové oblasti, jako je čistá mobilita, zdravotnictví, lesnictví, vodní hospodářství, výzkum a digitalizace.

Pro úspěšné dokončení druhé a třetí výplaty musí ještě žádost posoudit poradní Výbor pro hospodářskou politiku, Hospodářský a finanční výbor a Výbor pro komitologii. K samotné výplatě v celkové výši 17,5 miliardy korun by mělo dojít počátkem dubna.

Více než 800 miliard EUR na podporu investic a reforem

Národní plán obnovy (NPO) vznikl v reakci na krizi způsobenou pandemií covid-19 a na její ekonomické dopady. Tvoří ho reformy a investice, které mají potenciál nasměřovat Česko k zelené a digitální budoucnosti. Pokud bude Česká republika i nadále svůj plán plnit, může čerpat finanční prostředky v celkové výši 209 miliard korun ve formě grantů a až 19,4 miliardy korun ve formě půjček, které jsou rozdělené celkem do devíti plateb.

Český NPO má sedm pilířů: digitální transformaci, ekologickou transformaci a fyzickou infrastrukturu, vzdělávání a trh práce, výzkum, vývoj a inovace, veřejnou správu, zdravotnictví a REPowerEU. Reformy a investice se budou v rámci plánu provádět po celou dobu fungování Nástroje pro oživení a odolnost, tedy do roku 2026. Nástroj pro oživení a odolnost představuje jádro celého nástroje NextGenerationEU, který poskytne více než 800 miliard EUR na podporu investic a reforem v celé Evropské unii.

Více informací o aktuálním dění, vypsaných výzvách či stavu plnění NPO najdete na webu www.planobnovycr.cz.