Česko výrazně zaostává ve výrobě zelené energie za Evropou

Obnovitelné zdroje energie (OZE) v Evropské unii v roce 2020 překročily stanovené cíle a vyráběly 22 % energie. Česko i Slovensko své cíle splnilo, jaderná Francie k nim ale měla daleko.

Zdroj: Eurostat

Rostoucí podíl OZE

Podíl energie z OZE na celkové spotřebě elektřiny v Evropské unii se v roce 2020 zvýšil na 37 procent z 34 procent v roce 2019. V nedávné zprávě o tom informoval statistický úřad EUROSTAT.

Podle nově zveřejněných statistik EUROSTAT se obnovitelné zdroje energie podílely na hrubé konečné spotřebě energie v roce 2020 z 22%. To je tak podle úřadu o 2 procentní body více, než bylo původně očekáváno. Země evropské sedmadvacítky tak v oblasti obnovitelných zdrojů masivně investují.

Největší podíl energie z obnovitelných zdrojů na spotřebě elektřiny v rámci EU vykázalo Rakousko. U našich jižních sousedů OZE v roce 2020 pokrývaly spotřebu elektřiny ze 78 procent. Nad hranicí 70 procent bylo vedle Rakouska v EU pouze Švédsko.

Česko ve výrobě zelené energie zaostává

Podle údajů EUROSTAT Česká republika patřila mezi pět zemí s nejnižším podílem. V České republice činil podíl obnovitelných zdrojů 15 procent. Nižší podíl v rámci EU vykázaly pouze Lucembursko, Maďarsko, Kypr a Malta.

U našich sousedů v Německu činil podíl obnovitelných zdrojů 45 procent, na Slovensku 23 procent a v Polsku 16 procent.

Vnitrostátní cíle ve výrobě energie o OZE naplnilo nebo dokonce překročilo 26 členských států. Členské státy, které překročily předpokládaný podíl obnovitelných zdrojů energie byly Švédsko, Chorvatsko nebo Bulharsko. Naopak Francie zaměřená na jadernou energetiku na svůj cíl nedosáhla a skončila tak 3,9 procenta pod ním.

Elektřina z obnovitelných zdrojů v EU předloni pocházela ze 36 procent z větrných elektráren. Podíl vodních elektráren na pokrytí spotřeby elektřiny z obnovitelných zdrojů činil 33 procent a podíl solárních elektráren 14 procent. Zbytek připadal na biopaliva a další obnovitelné zdroje.