Brusel stanovil nový cíl pro snížení čistých emisí skleníkových plynů do roku 2040 o 90 %

Evropská komise představila unijní cíl pro snížení emisí do roku 2040. Proč je důležitý? A proč je i nadále klíčové úsilí v této dekádě?

Zdroj: Evropská Komise

Dosažení klimatické neutrality v roce 2050

Evropská komise dnes vydala návrh cíle pro snížení čistých emisí skleníkových plynů Evropy do roku 2040 o 90 %. Prohlubuje tak dlouhodobou globální snahu o snižování emisí skleníkových plynů, které jsou primární příčinou růstu průměrné globální teploty. Cíl pro rok 2040 je důležitým milníkem pro dosažení evropské klimatické neutrality v roce 2050 a splnění evropského předsevzetí, že se Evropa stane prvním klimaticky neutrálním kontinentem. 

Cíl −90 % pro rok 2040 odpovídá doporučení Evropského vědeckého poradního výboru pro změnu klimatu, který jej v červnu 2023 doporučil stanovit na úrovni −90–95 % oproti roku 1990. Nadále je však nezbytné snižovat emise skleníkových plynů co nejrychleji již v této dekádě. Růst průměrné globální teploty (a tedy frekvence extrémních jevů počasí apod.) je totiž přímo úměrný množství emisí vypuštěných do atmosféry. 

„Průběžné cíle pro snižování emisí jsou důležité, ale klíčové jsou reálné kroky. Ve své podstatě totiž není důležité, kdy do atmosféry vypustíme poslední tunu CO2, ale kolik tun skleníkových plynů do atmosféry vypustíme celkem,“ doplňuje analytička Kateřina Kolouchová z thinktanku Fakta o klimatu.

A co Česko?

V domácím kontextu je dobré připomenout, že v současnosti prochází revizí národní strategické dokumenty, které budou definovat klimatickou politiku Česka v probíhající dekádě. Je otázkou, zda budou dostatečně ambiciózní, aby Česko odpovídajícím podílem přispělo k udržení globálního oteplení pod 1,5 °C oproti předindustriálnímu období. Transformace k bezemisní ekonomice povede jednak k odolné a zdravé krajině, jednak k vyšší energetické nezávislosti.“

Návrh Evropské komise čeká schvalovací proces v Evropském parlamentu a v Radě EU, která reprezentuje hlasy jednotlivých států. Vzhledem k evropským volbám v červnu 2024 je velmi pravděpodobné, že závěrečné slovo o cíli snižování emisí pro rok 2040 bude mít nový Parlament. Cíl, který bude schválen, se promítne do klimatického zákona EU a bude spojen s konkrétními politikami a plány, které podpoří jeho dosažení.

 „Evropa není ve snižování emisí osamocena. Závazky k dosažení klimatické neutrality přijalo, nebo diskutuje o jejich přijetí, přibližně 150 států světa, které pokrývají kolem 90 % světových emisí oxidu uhličitého. Zatímco USA si stejně jako EU zvolila rok 2050, Čína 2060″, uzavírá Kateřina Kolouchová.