Bridgestone vyrábí pneumatiky s využitím obnovitelných zdrojů

Společnost Bridgestone bude nakupovat elektrickou energii výhradně z obnovitelných zdrojů, a to zejména z geotermálních, solárních a větrných elektráren. Uvedená změna se týká čtyř japonských závodů na výrobu pneumatik.

Zdroj: Bridgestone

Přechod na čisté zdroje elektrické energie

Už během března 2021 spustil Bridgestone u své továrny v Jižní Karolíně (USA) novou fotovoltaickou solární elektrárnu o výkonu 2 MW. Nyní výrobce pneumatik Bridgestone začal od externích dodavatelů odebírat 100 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů pro své čtyři závody na výrobu pneumatik v Japonsku – Hikone, Tosu, Shimonoseki a Kitakyushu.

V porovnání s rokem 2011 sníží přechod na čisté zdroje elektrické energie ve všech 10 japonských závodech na výrobu pneumatik celkové roční emise CO2 o 30 % a zvýší podíl elektrické energie z obnovitelných zdrojů v japonských závodech na výrobu pneumatik na cca 42 %.

Společnost Bridgestone bude pokračovat ve snižování emisí CO2 stále širším využíváním energie z obnovitelných zdrojů, zvyšováním efektivity využívání energií při výrobě pneumatik a výstavbou nových solárních elektráren ve všech japonských závodech na výrobu pneumatik do roku 2030.

Dosažení uhlíkové neutrality

Bridgestone si navíc stanovil dlouhodobý ekologický cíl dosáhnout uhlíkově neutrálního stavu do roku 2050, zatímco střednědobé ekologické cíle v rámci „Milníku 2030“ zahrnují 50% snížení emisí CO2 do roku 2030 v porovnání s rokem 2011.

Příkladem iniciativ koncernu v oblasti trvalé udržitelnosti je evropská dceřiná společnost Bridgestone Europe NV/SA, která v březnu 2021 dokončila přechod na energie z obnovitelných zdrojů ve všech svých evropských provozovnách.

V dalších závodech, například ve městě Aiken (Jižní Karolína v USA) nebo Wuxi v Číně, probíhá výstavba solárních elektráren. Koncern Bridgestone se tímto úsilím snaží zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě ve svých výrobních závodech ze současných cca 12 % na 50 % do roku 2023.