BMW staví novou továrnu na baterie nedaleko Mnichova

Automobilka BMW na podzim tohoto roku otevře své Kompetenční centrum pro výrobu bateriových článků CCMC (Cell Manufacturing Competence Centre). Bude tam probíhat téměř sériová výroba vzorků bateriových článků nové generace. Výroba bude zahájena koncem roku 2022.

Zdroj: Wikipedia

Začátek sériové výroby

Po dokončení schvalovacího řízení imisní kontroly byly v kompetenčním centru v Parsdorfu nedaleko Mnichova vytvořeny nezbytné podmínky pro zahájení téměř sériové výroby lithium-iontových bateriových článků. Na ploše o rozloze přibližně 15 000 metrů čtverečních bude BMW Group realizovat průmyslovou proveditelnost výroby budoucích generací výkonných bateriových článků.

Pilotní výrobní linka v kompetenčním centru umožní analyzovat a plně pochopit hodnotové procesy výroby článků, což pak umožní budoucím dodavatelům vyrábět články přesně podle požadavků BMW Group, a tím dále optimalizovat výrobu bateriových článků s ohledem na kvalitu, výkon a náklady. Společnost BMW Group v současné době vylučuje možnost vlastní velkovýroby bateriových článků.

Markus Fallbohmer, vedoucí oddělení sériových motorů a elektrických pohonů eDrive v BMW Group: „Kompetenční centrum pro výrobu bateriových článků v Parsdorfu je dalším logickým krokem k proniknutí do všech aspektů hodnotového řetězce bateriových článků. Po úspěšné realizaci Kompetenčního centra pro bateriové články (BCCC) se nyní zaměřujeme na výrobní procesy. Ověřujeme vyrobitelnost lithium-iontových bateriových článků pro velkosériovou výrobu s ohledem na kvalitu, efektivitu a náklady.“

Podpora Evropské unie

Investice do počáteční fáze vývoje Kompetenčního centra pro výrobu bateriových článků CCMC činí zhruba 170 milionů eur. V Parsdorfu bude pracovat přibližně 80 zaměstnanců. Projekt v rámci evropského dotačního procesu IPCEI (Důležité projekty společného evropského zájmu) podporují německé Spolkové ministerstvo hospodářství a bavorské Ministerstvo hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky.

Vzhledem k tomu, že se jedná o složité technologie, bude výroba bateriových článků spouštěna postupně, přičemž produkce v CMCC by měla být zahájena na podzim. V počáteční fázi rozjezdu výroby budou instalovány a spuštěny systémy pro výrobu elektrod a dávkovat a míchat suroviny, jako je grafit a oxidy niklu pro elektrody baterií. Poté bude následovat potahování kovových fólií a lisování.

Ve druhé fázi budou instalovány systémy pro následnou montáž a výrobu článků. V této fázi se elektrody zpracovávají s ostatními jednotlivými součástmi a vznikají bateriové články, které se následně tvarují a kontrolují z hlediska kvality. Celý proces rozjezdu výroby bude trvat přibližně rok. V průběhu následujícího roku přejde téměř sériová výroba bateriových článků v Kompetenčním centru do běžného provozu.

Inovace poháněné soláry

V Parsdorfu se bude pracovat také na inovativních výrobních postupech a systémech, které lze využít v sériové výrobě. BMW Group bude v tomto závodě vyrábět vzorky článků pro novou generaci baterií pro použití ve vozidlech Neue Klasse. Neue Klasse představuje pro společnost velký technologický skok v oblasti elektrických pohonných systémů.

Cílem je výrazně zvýšit energetickou hustotu nové generace lithium-iontových článků a zároveň snížit náklady na použité materiály a výrobu. K tomu významně přispěje právě Kompetenční centrum CMCC. Provoz v Parsdorfu se proto bude opírat o elektřinu vyráběnou z obnovitelných zdrojů energie, mimo jiné z fotovoltaických systémů na střeše budovy. Parkovací místa v garážích jsou rovněž vybavena nabíjecí infrastrukturou.

Markus Fallbohmer, vedoucí oddělení sériových motorů a elektrických pohonů eDrive v BMW Group: „Kompetenční centrum CMCC nám umožní doplnit naše know-how v celém hodnotovém řetězci, od vývoje bateriových článků, přes výrobu modulů a komponentů hnacího ústrojí až po instalaci kompletně smontovaných baterií v našich továrnách. Stejně jako BCCC v oblasti výzkumu článků se téměř sériová výroba v Parsdorfu stane autoritou v oblasti výroby bateriových článků. To znamená, že odborníci BMW Group budou moci s výrobci článků diskutovat o tématech na stejné úrovni a zlepšovat výrobní procesy a technologie.“

BMW Group odebírá bateriové články od předních výrobců článků. Zbývající část výrobního řetězce, tj. příprava článků a výroba modulů a baterií, probíhá v automobilce. Komponenty elektrického pohonu se vyrábějí na více místech výrobní sítě BMW Group. Například baterie, bateriové moduly a komponenty se produkují v německých závodech v Dingolfingu, Regensburgu a Lipsku. Další komponenty elektrického hnacího ústrojí pocházejí ze závodu Spartanburg v USA a ze společného podniku BMW Brilliance Automotive v Číně.