Birol (IEA): Investice do fotovoltaiky se letos ztrojnásobí

Růst kapacity obnovitelných zdrojů energie (OZE) se v příštích pěti letech celosvětově zdvojnásobí, uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA) ve své nedávné zprávě v 2022. Hlavním tahounem zelených investic se stane solární energetiky.

Zdroj: IEA

Soláry porážejí ropu

„Čistá energie postupuje rychleji, než si mnoho lidí uvědomuje,“ komentuje aktuální vývoj v energetice výkonný ředitel IEA Fatih Birol. Na každý dolar investovaný do fosilních paliv jde nyní podle něj 1,7 dolaru do čisté energie. Ještě před pěti lety byl přitom tento poměr jedna ku jedné.

Letos vůbec poprvé v historii investice do fotovoltaiky převýší investice do těžby ropy. Celkově by investice do energetiky letos podle odhadu dosáhnou 2,8 bilionu dolarů (617,4 bilionu USD). Z toho více než 1,7 bilionu USD by mělo směřovat do tzv. čistých technologií, jako jsou obnovitelné zdroje, jaderná energie, elektromobily, tepelná čerpadla či zlepšení účinnosti. Zbytek bude směřovat do ropy, plynu a uhlí.

Roční investice do obnovitelných projektů vzrostly od roku 2021 o 24 procent na letošních 1,7 bilionu dolarů ve srovnání s růstem investic do fosilních paliv o 15 procent. Dále IEA očekává, že investice do solární energie letos vzrostou na 380 miliard dolarů oproti 370 miliardám dolarů proudících do nových projektů průzkumu a těžby ropy,

Roční investice do obnovitelných zdrojů energie od roku 2021 stouply téměř o čtvrtinu ve srovnání s růstem u fosilních paliv o 15 procent. Zhruba 90 procent investic do čisté energie pochází z vyspělých ekonomik a Číny, což ukazuje na globální rozdíly mezi bohatými a chudými zeměmi. Investice do fosilních paliv jsou pak stále dvojnásobné proti úrovni potřebné k dosažení čistých nulových emisí do poloviny století.

Kapacita fotovoltaiky se ztrojnásobí

„Obnovitelné zdroje už rychle expandovaly, ale globální energetická krize je nastartovala do nové mimořádné fáze ještě rychlejšího růstu, neboť země se snaží využít jejich výhod pro energetickou bezpečnost,“ uvedl výkonný ředitel IEA Fatih Birol. Dodal, že v příštích pěti letech svět přidá tolik energie z obnovitelných zdrojů jako za posledních 20 let.

IEA očekává, že obnovitelné zdroje budou v příštích pěti letech představovat více než 90 procent celosvětové expanze výrobní kapacity elektřiny. Do začátku roku 2025 pak obnovitelné zdroje překonají uhlí a stanou se největším zdrojem k výrobě elektřiny.

Globální kapacita fotovoltaických elektráren se do roku 2027 podle nynějších odhadů téměř ztrojnásobí. Kapacita větrných elektráren se téměř zdvojnásobí, zatímco poptávka po biopalivech se do roku 2027 podle aktuálních odhadů zvýší o 22 procent.

Kumulativní instalovaná kapacita fotovoltaických elektráren ve světě se podle prognózy IEA téměř ztrojnásobí a vzroste během následujících 5 lete o téměř 1 500 GW. Do roku 2026 překoná instalovaná kapacita fotovoltaických elektráren  zemní plyn a do roku 2027 také uhlí.

Navzdory současným vyšším investičním nákladům na pořízení nových fotovoltaických elektráren v důsledku zvýšených cen komodit zůstává solární energetika nejlevnější variantou výroby elektřiny z pohledu nákladů na nové zdroje ve významné většině zemí světa. Distribuovaná fotovoltaika, například střešní solární elektrárny na budovách, bude rovněž rychleji růst v důsledku vyšších maloobchodních cen elektřiny a rostoucí politické podpory, která má spotřebitelům pomoci ušetřit peníze za účty za energii.