Bez kvalitní péče o elektrárnu nemůžete očekávat dlouhou životnost a vysokou produkcí energie

Staráte se o velkou fotovoltaickou elektrárnu? Plánujete pro svou firmu novou instalaci solární elektrárny? Správné plánování, péče a údržba jsou klíčové pro zajištění optimálního výkonu elektrárny a zajištění dlouhé životnosti zařízení.

Zdroj: GreenBuddies

Proč je nutné řešit pravidelnou údržbu FVE?

„Vnímám, že firmy v posledním roce přehodnotily svou strategii v oblasti obnovitelných zdrojů, a i v Česku vzniká mnoho velkých fotovoltaických elektráren (FVE), mohu jmenovat příklady jako je Škoda Auto, Penny, Outlet Štěrboholy, tiskárna Unipress, Kongresové centrum v Praze a další. Pro tyto velké solární projekty je důležité včas začít řešit pravidelnou údržbu, která je klíčem k dlouhodobé efektivitě a výkonu fotovoltaických elektráren,“ řekl Aleš Spáčil, spolumajitel společnosti Greenbuddies, která se specializuje na výstavbu FVE a nabíjecí infrastruktury.

Podle Spáčila za předpokladu správné péče o  FVE mohou majitelé či provozovatelé zajišťovat optimální produkci energie a minimalizovat potenciální výpadky

Plánování a provoz

Při návrhu elektrárny je zásadní si vyjasnit, jak budete elektrárnu využívat a jaká data budete potřebovat k monitorování provozu. U větší instalace je běžná spolupráce se specializovanou firmou, která zajišťuje preventivní i reaktivní údržbu.

K tomu je nezbytné specifikovat, jaká data bude FVE odesílat na vzdálený dozor, např. údaje k výrobě, stupně regulace, kvalita sítě, údaje z meteostanice, možné je přenášet i videopřenos z místa.

Reaktivní kontrola

Specializovaná firma monitoruje provoz elektrárny nonstop a v případě nestandardních událostí dokáže rychle reagovat. Technici jsou vybaveni potřebným nářadím a komponenty, aby co nejrychleji obnovili provoz.

Reakční čas je stanoven ve smlouvách, typicky v jednotkách hodin. Používání cloudových dohledových systémů, poskytovaných výrobci technologie, může mít omezené penzum dat a problémy s integrací do vlastních energetických softwarů.

Preventivní kontrola

Pravidelné kontroly od servisní firmy jsou základem pro minimalizaci neplánovaných výpadků. Kontroly zahrnují mnoho aspektů, jako je mechanická kontrola konstrukce, čištění panelů, čidel a odvětrávání střídačů, vizuální kontrola komponent, revize elektrických částí termokamerou, osvitové zkoušky panelů a proměření elektrických parametrů.

V případě instalací na střechách je klíčové zkontrolovat střešní krytinu, zajistit dobrý odtok srážkových vod a minimalizovat zastínění od okolní zeleně. U pozemních instalací je důležité pravidelně sekat trávu a udržovat porosty, aby neomezovaly výrobu.

Skladování náhradních komponent

Pro zajištění co nejrychlejší opravy a minimalizaci doby výpadku je doporučeno mít skladem náhradní komponenty, jako jsou střídače, panely a další součástky.

To zkracuje čas, který by jinak byl potřebný na získání a dodání potřebných komponent.

O Greenbuddies

Greenbuddies je partnerem pro kompletní řešení projektů solárních elektráren a nabíjecí infrastruktury pro elektromobily na klíč. Zajišťujeme služby od žádosti o připojení do distribuční sítě, zpracování projektové dokumentace včetně jednání s úřady a kompletního engineeringu. 
Jsme česká společnost, naše projekty ale realizujeme už v 16 zemích Evropské unie.

Za posledních 6 let jsme dokončili více než 900 MWp fotovoltaických elektráren a nainstalovali více než 2 000 000 fotovoltaických modulů. A čísla dále rostou. Naše postupy jsou zelené, jsme vašimi „Buddies“.