Beneš (ČEZ): Investujeme do bezemisních projektů. Do roku 2030 postavíme 6 GW nových OZE

„Zrychlujeme přechod na uhlíkově neutrální výrobní portfolio ČEZ Dnes jsme se zavázali, že milníku dosáhneme už o 10 let dřív, tedy do r. 2040. Chceme, aby naše energetika byla nejen bezemisní, ale především cenově dostupná, bezpečná a nezávislá na Rusku,“ říká předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš ve svém komentáři na LinkedIn.

Zdroj: ČEZ

Nové Memorandum o spolupráci

Razantní zdražování elektřiny a plynu se stalo celospolečenským tématem, protože trápí většinu českých domácností – a konec růstu cen je zatím v nedohlednu. Mnozí vlastníci rodinných domů proto zvažují možnost využití obnovitelných zdrojů energie, jako jsou tepelná čerpadla nebo fotovoltaické systémy.

To je jeden z důvodů, proč minulý týden Ministerstvo životního prostředí a Skupina ČEZ uzavřely Memorandum o spolupráci v ochraně klimatu, energetiky a některých souvisejících oblastech. Obě strany budou spolupracovat na komplexní dekarbonizaci všech segmentů české ekonomiky.

ČEZ se zároveň zavazuje urychlit dosažení uhlíkové neutrality svých provozů o 10 let. Závazek přijatý v rámci Pařížské dohody původně přepokládal tento milník až v roce 2050. Ministerstvo bude usilovat o to, aby společnosti jako ČEZ v jejich přechodu na klimatickou neutralitu podpořilo, především v oblasti výstavby obnovitelných zdrojů energie jako například inovativní fotovoltaiky a agrivoltaiky.

Dokument, který navazuje na více než desetiletou mimořádnou spolupráci obou stran, minulý týden v kulisách plovoucí fotovoltaické elektrárny ve Štěchovicích slavnostně podepsali ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) a předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Podpora rozvoje obnovitelných zdrojů

„Dnešní snahou MŽP je co nejvíce finančně i legislativně podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie, především z Modernizačního fondu, ale i dalších našich dotačních titulů. V kontextu války na Ukrajině se zřetelně ukazuje, že Česká republika nemá na co čekat. K zajištění energetické bezpečnosti a nezávislosti musíme v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu transformovat českou energetiku směrem k čistým zdrojům energie, které nezatěžují životní prostředí lokálními emisemi ani emisemi CO2. V ČEZ máme partnera, který si to dobře uvědomuje a který chce své ambice v dekarbonizaci ještě urychlit,“ říká ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

Hlavními recepty jsou podle Memoranda vedle masivní podpory rozvoje obnovitelných zdrojů také dlouhodobá a stabilní podpora provozu a dalšího rozvoje jaderné energetiky, včetně malých modulárních reaktorů. Celý proces má také výrazný sociální aspekt, proto je nutné průběžně využívat příležitosti ke zlepšení životních podmínek regionů, které čeká strukturální transformace vzhledem k útlumu uhelného průmyslu. Pro zabezpečení plynulého procesu proměny uhelných regionů má MŽP ve své gesci Operační program Spravedlivá transformace.

„Chceme budovat energetiku cenově dostupnou, bezpečnou, bezemisní a nezávislou. Jsou to věci, které se nevylučují, ale jdou ruku v ruce. Jako největší provozovatel obnovitelných zdrojů v Česku chceme jít příkladem všem ostatním energetikám i v budoucnu. Zavazujeme se proto, že uhlíkové neutrality našeho výrobního portfolia v České republice dosáhneme už do roku 2040, říká předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

 „ Také počítáme s masivními investicemi do širokého spektra bezemisních projektů – v čele s 6000 megawatt nových obnovitelných zdrojů energie do roku 2030, novými jadernými bloky v Dukovanech a Temelíně nebo rozvojem malých modulárních reaktorů v areálech klasických elektráren. Zrychlujeme také budování infrastruktury pro elektromobilitu a do budoucna počítáme i s výrazným zapojením vodíku,“ dodává Beneš.

Nové memorandku obsahuje celkem 21 závazků ČEZ vedoucích k významnému snížení zátěže životního prostředí a vybudování trvale udržitelné energetiky. V prioritní oblasti snižování emisí oxidů dusíku, oxidů síry a tuhých znečisťujících látek naplnil ČEZ původní stanovené závazky s velkou rezervou již v roce 2016 a v trendu pokračoval i nadále. Díky tomu nebyly do ovzduší vypuštěny stovky tisíc tun emisí.