Baterie z elektromobilů najdou druhou šanci jako úložiště energie z OZE

Honda bude recyklovat baterie z elektromobilů či aut s alternativními pohony u belgického specialistu na zpracování akumulátorů. Použité baterie tak skončí jako úložiště elektrické energie vyráběné z obnovitelných zdrojů.

Zdroj: Honda

Zdroj: Honda

 

Druhý život pro použité akumulátory

 

Společnost Honda Motor Europe (dále jen „Honda“) rozšiřuje své partnerství v oblasti recyklace akumulátorů s belgickou společností SNAM (Société Nouvelle d’Affinage des Métaux) s cílem podpořit trvale udržitelné využívání trakčních akumulátorů s ukončenou životností.

 

V rámci celoevropské dohody bude společnost SNAM vyzvedávat a recyklovat akumulátory z rostoucího počtu hybridních a plug-in hybridních vozidel a elektromobilů společnosti Honda. Tyto akumulátory buď připraví na využití v rámci „druhé šance“ pro skladování energie z obnovitelných zdrojů, nebo z nich díky recyklaci získá hodnotné materiály, pokud akumulátorům druhou šanci dát nelze.

 

Společnosti Honda a SNAM spolupracují již od roku 2013 s cílem zajistit sledovatelnost akumulátorů s ukončenou životností a likvidovat je v souladu s normami ochrany životního prostředí Evropské unie. Díky rozšíření této dohody bude společnost SNAM vyzvedávat lithium-iontové (Li-Ion) a nikl-metal-hydridové (NiMH) akumulátory od sítě prodejců společnosti Honda a autorizovaných zpracovatelských zařízení ve 22 zemích. Následně provede analýzu toho, do jaké míry jsou vhodné pro recyklaci, a odpovídajícím způsobem je zpracuje.

 

Smysluplné využití cenných surovin

 

Základním stavebním prvkem všech elektromobilů a částečně i hybridů je akumulátor, který obsahuje cenné suroviny jako je kobalt nebo lithium.

 

Pokud budou články z použitých baterií elektromobilů poškozené, budou se z nich pomocí hydrometalurgických postupů získávat materiály jako kobalt a lithium. Tyto suroviny pak mají být opětovně využité při výrobě nových akumulátorů nebo barevných pigmentů. Další běžně získávané materiály včetně mědi, jiných kovů a plastů, budou recyklovány a nabízeny na trhu.

 

V případě, že baterie poškozené nebudou a zůstane jim dostatečná kapacita, mají být podle Hondy využité při skladování energie z obnovitelných zdrojů. „Souběžně s nepřetržitým nárůstem poptávky po rozšiřující se nabídce hybridních vozidel a elektromobilů společnosti Honda narůstají i požadavky na nakládání s akumulátory způsobem, který je co nejšetrnější k životnímu prostředí,“ říká viceprezident Honda Motor Europe Tom Gardner.

 

„Vývoj na trhu nám dává možnost využít tyto akumulátory tím, že dostanou druhou šanci u energetických podniků, nebo z nich pomocí nejnovější vylepšené recyklační technologie získáme hodnotné suroviny, které lze použít pro výrobu nových akumulátorů,“ dodává Gardner.

 

Prodejci mohou vyjednat vyzvednutí akumulátorů s ukončenou životností za účelem zpracování a recyklace a požádat o něj prostřednictvím on-line platformy společnosti SNAM. Vyzvednutí lze zajistit z centralizovaných úložišť do 15 pracovních dnů, takže prodejci nemusí uchovávat akumulátory ve svých provozovnách. Tato dohoda se vztahuje na velké „trakční“ akumulátory používané k pohonu motorů hybridních vozidel a elektromobilů, na rozdíl od menších akumulátorů, které se používají v automobilech se zážehovým nebo vznětovým motorem.