Analýza: TOP10 výrobců fotovoltaických panelů a hlavní trendy

Trh fotovoltaických panelů ve světě zaznamenal v roce 2023 dynamický růst. Kromě nástupu nových technologií dochází zejména k významné koncentraci výroby, kterou ovládají čtyři největší výrobci. Jak si vedly jednotlivé značky a kam se bude trh ubírat v roce 2024?

Zdroj: BNEF

O trendech ve fotovoltaice, nových technologiích a dalším vývoji můžete diskutovat s předními experty během Smart Energy Forum Nitra dne 14. března 2024.

Žebříček TOP 10 výrobců panelů

Podle agentury Bloomberg Energy Finance (BNEF) se loni ve světě postavilo cca 413 GW nových fotovoltaických elektráren. Tomu odpovídá růst trhu fotovoltaických panelů, který dosáhl více než 60 % oproti roku 2022.

K největším výrobcům panelů (tzv. „Top10“) v roce 2023 patřily tyto společnosti:

Zdroj: Linked In 

Výše uvedený žebříček TOP10 panelů sestavil tým analytiků čínské společnosti SolarBe  Global  Consulting (SBGC). Pořadí jednotlivých výrobců podle objemu dodávek fotovoltaických panelů na trhu v roce 2023 analytici SBGS stanovili na základě vlastního průzkumu mezi výrobci.

Podle analytické společnosti SBGC v roce 2023 k největším výrobcům solárních panelů patřily společnosti JinkoSolar, Trina Solar, LONGi a JA Solar. Podíl těchto Top 4 výrobců panelů na pokrytí globální poptávky dosáhl více než 270 GW, což představuje 65% celkového trhu v minulém roce.

Celý žebříček TOP30 největších výrobců v panelů podle analýzy SBGC si můžete prohlédnout na tomto místě.

Hlavní změny trhu

Trh fotovoltaických panelů v roce 2023 ovládla skupina 10 největších výrobců, jejichž názvy jsou uvedeny podle objemu dodávek ve výše uvedeném přehledu „TOP10“ výrobců panelů.

V roce 2023 došlo k výrazné koncentraci trhu. Více než 80% z objemu vyrobených panelů připadla na 10 největších výrobců (tzv. Tier-1 skupina), kteří na trhu dodali přes 410 GW panelů. Tento trend zřejmě bude dále posilovat i v budoucnosti na úkor Tier-2 a Tier 3 výrobců, kteří budou vytlačování z trhu.

Z pohledu nových technologií je klíčový fakt, že fotovoltaické panely osazené články typu-N budou v roce 2024 tvořit více než 60 % dodávek největších výrobců TOPCon panelů.  Dle průzkumu analytiků společnosti SBGC vyplývá, že dokonce 5 výrobců ze skupiny TOP10 si stanovilo cíl 70 až 85 % podílu TOPCon panelů na celkové výrobě. Dokonce 3 přední výrobci deklarovali pro rok 2024 cíl 100 % výroby TOPCon panelů.

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že v roce 2024 bude „znovit hrana“ technologii PERC panelů, který byla dominantní v posledních 7 letech na globálním trhu.

Komplikovaná situace

Podle analytiků agentury Bloomberg New Energy Finance (BNEF) kvůli prudkému poklesu ceny panelů až o 50% v roce 2023 a kvůli výrazné koncentraci trhu mohou hrozit existenční problémy „malým výrobcům“ panelů, kteří stále spoléhají na méně účinnou technologii PERC. Pokud tyto firmy nebudou schopny investovat do nových kapacit pro výrobu TOPCon panelů nebo jiných technologií na bázi článků typu-N, pak ztratí na trhu konkurenceschopnost.

„Solární firmy v současné době hrají hru „na čekanou“, protože výrobci panelů stále snižují ceny, čímž se snižují marže i pro přední integrované solární výrobce je obtížné udržet ziskovost,“ říká Youru Tan, solární analytik společnosti BNEF.

Do budoucna analytici BNEF předvídají další růst fotovoltaického globálního trhu. Temp růstu sice však v letech 2024-2025 meziročně poklesne, ale i tak se bude jednat o impozantních cca 510-530 GW ročně.

O trendech ve fotovoltaice, nových technologiích a dalším vývoji můžete diskutovat s předními experty během Smart Energy Forum Nitra dne 14. března 2024.