300 MWp: Proč největší developer sází na soláry a zelený vodík?

Společnost CTP, největší developer průmyslových a komerčních nemovitostí v Česku, pokračuje s budováním fotovoltaických elektráren (FVE) na střechách průmyslově-logistických hal ve svých CTParcích. Solární plán společnosti CTP počítá ve střednědobém až dlouhodobém horizontu s osazením všech vhodných střech fotovoltaickými elektrárnami.

Zdroj: CTP

Zdroj: CTP

O plánech v oblasti výstavby fotovoltaických elektráren a vodíku můžete diskutovat s Ondřejem Tupým, Head of Energy ze společnosti CTP na Smart Energy Forum v Praze ve dnech 18.-19. října 2022.

Růst portfolia až na 300 MWp

Osazení všech solar-ready střech v českém portfoliu CTP je součástí dlouhodobé strategie vytvářet udržitelné parky s řešeními, která v blízké době zajistí jejich energetickou soběstačnost a vytvoří ostrovy udržitelnosti. Ty nejenže budou energeticky neutrální, ale dokonce pozitivní, a tedy budou moci přispívat do okolní elektrické sítě. 

CTP chce do konce letošního roku vybudovat výrobní kapacitu FVE až 15 MWp. V následujícím roce cílí na kapacitní přírůstek až 20 MWp. Solární plán společnosti CTP počítá ve střednědobém až dlouhodobém horizontu s osazením všech vhodných střech fotovoltaickými elektrárnami, přičemž od roku 2020 developer staví veškeré haly v souladu s komplexní iniciativou udržitelnosti budov.

Všechny nově postavené haly od roku 2020 jsou proto „solar ready“, tedy staticky a izolačně připravené na umístění FVE na střechy. Solární plán na základě aktuálních odhadů počítá, že by v CTParcích jen v České republice bylo možné instalovat FVE o výkonu 200 až 250 MWp a s předpokládaným růstem portfolia dokonce až 300 MWp.

CTP je na poli fotovoltaiky zkušeným hráčem. S instalacemi FVE začal developer již v roce 2010 a dosud má FVE pokryto 13 střech CTParků napříč Českou republikou, které vytvářejí 6 MWp. Má tedy již více než desetileté zkušenosti s instalací, připojením do distribuční sítě i s dlouholetou údržbou FVE. V letošní roce chce CTP dokončit další instalace FVE s kapacitním přírůstkem až 9 MWp, čímž by do konce roku 2022 dosáhl kumulovaného výkonu 15 MWp. Cílem pro rok 2023 je dalších 18-20 MWp.

Zacíleno na zelený vodík

*Solární plán je součástí naší dlouhodobé komplexní iniciativy udržitelnosti. Už před více než deseti lety, ještě něž světové instituce začaly tak výrazně tlačit na zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie, jsme začali realizovat náš plán vedoucí k udržitelným CTParkům. Osadili jsme FVE 13 našich hal, které do dnes v našem portfoliu fungují,“ vysvětluje Pavel Šilling, Energy Specialist CTP.

Kromě FVE na střechách CTP před časem navázal partnerství se společností dodávající zelenou energii, aby svým klientům umožnila přístup k 100% obnovitelné energii, tzv. energii s garancí původu z OZE. Nyní společnost pokračuje s přípravou a testováním dalších SMART projektů směřující k naší iniciativě „Off grid 2025-2030“, jejíž cílem je převést postupně CTParky na soběstačné lokální distribuční, výrobní a spotřební ostrovní systémy.

„Teď už jsme jen krůček od zavedení využití zeleného vodíku ve větších CTParcích se synergickým využitím našich FVE, komunitních OZE našich partnerů a spotřeb našich nájemníků,“ vysvětluje Pavel Šilling, Energy Specialist CTP.

Úspěch v Modernizačním fondu

S politicko-ekonomickým obratem k obnovitelným zdrojům přikročila Česká republika k vyhlašování dotačních výzev. CTP přihlásilo několik svých projektů do první vlny Modernizačního fondu a podařilo se mu získat finance na projekty nad 1 MWp v Severomoravském kraji. Díky dotaci získá CTP přibližně 120 milionů korun na vybudování FVE na šesti střechách v CTParku Ostrava a dvou v CTParku Nový Jičín, což pokryje přibližně 30 procent celkových investičních nákladů.

CTP uspěl s dalšími pěti brněnskými halami v dotační výzvě Modernizačního fondu s projekty pod 1 MWp, na které by měl získat 26 milionů korun. Developer se chystá zapojit i do dalších kol dotačních programů.

Modernizační fond požaduje dokončit FVE do pěti let od získání dotace. CTP cílí na kratší dobu, většinu hal by společnost chtěla stihnout instalovat, zkolaudovat a připojit do distribuční sítě do konce roku 2023. V současné době probíhá příprava veškeré dokumentace a výběrové řízení na realizaci projektů FVE. Se samotnou instalací chce CTP začít na konci léta.

Důraz na dlouhodobou udržitelnost

„Budování FVE je nedílnou součástí naší strategie dlouhodobé udržitelnosti, v rámci které se nám již v roce 2021 podařilo dosáhnout uhlíkové negativity. Nečekáme až nám někdo řekne, že máme začít využívat environmentálně šetrná řešení, protože nyní je trend Green Deal. Naopak, neustále se snažíme hledat a dlouhodobě dodržovat nové, úspornější a efektivnější pracovní postupy a řešení, které přispějí k vyšší kvalitě a nižší energetické náročnosti našich budov“, doplnil David Chládek, Ředitel CTP pro Českou republiku.

„Činíme tak v souladu s naší dlouhodobou vizí být inspirujícím lídrem určujícím trendy a nastavujícím nejpřísnější měřítka kvality v industriálním developmentu a zároveň dostát závazku vůči našim investorům,“ uzavřel Chládek.

O plánech v oblasti výstavby fotovoltaických elektráren a vodíku můžete diskutovat s Ondřejem Tupým, Head of Energy ze společnosti CTP na Smart Energy Forum v Praze ve dnech 18.-19. října 2022.