626 MW: Ve Španělsku vyrůstá největší fotovoltaická elektrárna v Evropě

Na počátku dubna loňského roku zahájila komerční provoz největší solární elektrárna v Evropě pod názvem Núñez de Balboa, která se nachází na jihu Španělska. Tato elektrárna o výkonu 500 MW vznikla bez dotací. Další obří solární elektrárna se začne stavět  na území Španělska letos v květnu a po dokončení její výkon dosáhne 626 MW.

Zdroj: NEXTracker

Navýšení výkonu

V roce 2019 španělský developer Solaria Energía získal povolení na stavbu obřího fotovoltaického projektu o výkonu 450 MW v centrální části země. Projekt pod názvem Trillo letos získal autorizaci na rozšíření a navýšení výkonu až na 626 MW.

Podle sdělení developera Solaria Energía se zahájí stavební práce na projektu Trillo letos na počátku května. Cílem firmy je tuto největší solární elektrárnu v Evropě dokončit v termínu do 31. prosince 2021.

Celá investice bude realizována v rámci několika samostatných etap o výkonu 50 MWp. Celkem společnost Solaria Energía má vydevelopováno více než 1,3 GW nových solárních elektráren ve Španělsku.

Další obří projekty

Na konci roku 2019 španělská energetická společnost Iberdrola oznámila, že dokončila stavební práce na projektu největší španělské i evropské fotovoltaické elektrárny pod názvem Núñez de Balboa o výkonu 500 MW. Cela instalace byla uskutečněna během necelých dvanácti měsíců.

Iberdrola k financování projektu Núñez de Balboa nevyužila žádné tradiční dotace na bázi pevných výkupních cen (FIT) nebo aukce. Vyráběná solární energie bude dodávána konečným zákazníkům na základě tzv. PPA (Power Purchase Agreements).

Iberdrola v západní části Španělska připravuje výstavbu další obří FVE o výkonu 590 MW. Její projekt Francisco Pizarro již byl společnosti předložen ke schválení Ministerstvu pro ekologickou transformaci. Projekt se bude  rozkládat na ploše 1300 hektarů v západní části Španělska v regionu Extremadura.

Vůbec největší solární elektrárnu v Evropě však chystá španělský developer Soto Solar o výkonu 1 GW pod názvem Erasmo. Ambicí společnosti je propojit výrobu solární energie s akumulací a výrobou zeleného vodíku v budoucnosti.