1000 MWp: V Polsku se rodí projekt největší agrivoltaické elektrárny na světě

Dvě polské společnosti Corab a Ketfield chtějí v Polsku postavit obří projekt spojující zemědělství s výrobou solární energie- tj. agrivoltaiku. Nový projekt má dosáhnout úctyhodný výkon až 1000 MWp, což z něj dělá nejen největší instalaci nejen v Polsku, ale na celém světě.

Zdroj: Corab

Obří projekt

Nová agrivoltaická elektrárna (APV) o výkonu 1000 MWp má vyrůst na pastvinách v Západním Pomořansku v Polsku. Na projektu budou spolupracovat polské společnosti Corab S.A. a Kelfield, které za tímto účelem během nedávného veletrhu Intersolar v Mnichově podepsaly tzv. Letter of Intent, nebo-li dohodu o společném záměru.

Na projektu hodlají společnosti využít bifaciální panely, které se budou instalovat na speciální vertikální konstrukce. Díky tomu dojde pouze 1% záboru zemědělské půdy. Odhadovaná hodnota použitých fotovoltaických konstrukcí v projektu se má pohybovat ve výši cca 300 milónů polských zlotých (PLN), což odpovídá cca 1,2 miliardě Kč.

Společnost Corab, největší výrobce fotovoltaických konstrukcí v Polsku, v rámci projektu přispěje svým know-how a technologickými řešeními, které jsou určeny pro segment APV. Společnost Kelfield bude zodpovědná za inženýrské práce a řízení investičního procesu, včetně získávání investorů a potřebných povolení. Půjde o největší investici do APV na polském trhu.

Smysluplná symbióza

Projekt bude využívat tzv. „plotové“ vertikální konstrukce Corab System WS-A10. Fotovoltaické bifaciální panely budou umístěny na zemědělské půdě, která je velmi obtížně obdělávatelná nebo nevhodná k obdělávání – jedná se zejména o louky a pastviny. Volně stojící APV systémy tohoto typu zabírají přibližně 1 % zemědělské půdy, takže dojde k jejímu minimálnímu záboru. Zbývající plochu lze využít k jejímu primárnímu účelu- tj. zemědělská činnost

„Jsme rádi, že společně se společností Kelfield otevřeme polský trh APV a že řešení společnosti Corab v tomto segmentu, která jsme dosud vyváželi na Západ, budou realizována také v naší zemi,“ uvedl Piotr Markowski, generální ředitel společnosti Corab S.A.

„Doufáme, že po prvním projektu o výkonu 1 GW budou následovat další, což nám umožní využít potenciál této technologie i v případě klasických zemědělských plodin, kterých máme v naší zemi dostatek. To si však vyžádá určité změny v oblasti legislativy, které jsou nezbytné k tomu, aby tento typ činnosti byl v Polsku možný a ziskový,“ dodal Markowski.

Řada výhod

Agrivoltaika (APV) umožňuje tzv.“duální“ využití půdy, a to pro zemědělství jako hlavní činnost a souběžně s tím pro výrobu solární energie jako vedlejší využití. Na rozdíl od klasických fotovoltaických elektráren pro APV platí, že nemá za následek vyčlenění půdy ze zemědělské výroby.

APV je spojena s mnoha výhodami pro zemědělce. Umožňuje vlastní spotřebu vyrobené elektřiny, čímž výrazně snižuje náklady na zemědělskou činnost a zvyšuje konkurenceschopnost nabízených produktů. Může také sloužit jako dodatečný zdroj příjmů pro zemědělce.

Kromě toho APV zařízení chrání plodiny před škodlivými atmosférickými jevy, jako je horko, krupobití, vichřice nebo bouře. Jako distribuované zdroje energie mohou APV také posilovat národní energetickou bezpečnost. Vzhledem k výše uvedeným výhodám se tato technologie dynamicky rozvíjí po celém světě, např. v USA, Holandsku, Itálii, Francii, Japonsku, Číně nebo Koreji.