1000 GW: Země skupiny G7 chtějí urychlit rozvoj fotovoltaiky do roku 2030

Ministři životního prostředí a energetiky ze skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7 se minulý týden na zasedání v Japonsku dohodli na urychlení rozvoje obnovitelných zdrojů energie. Cílem je navýšit instalovanou kapacitu ve fotovoltaice na 1000 GW nebo-li 1 TW do roku 2030.

Zdroj: Edison Energia

Masívní investice do OZE

„Razantně zvýšíme produkci elektřiny z obnovitelných zdrojů,“ uvedli ministři zemí G7 na jednání v Japonsku.

V této souvislosti se země G7 zavázaly, že do roku 2030 zvýší společně kapacitu větrných elektráren na moři o 150 gigawattů a navýší  instalovaný výkon ve fotovoltaice  o více než jeden terawatt.

Země G7 hodlají urychlit také zavádění obnovitelných zdrojů energie, jako vodní energie, geotermální energie, udržitelná biomasa, biometan či přílivová energie. Kvůli tomu se podpoří masívní investice do vývoje a zavádění nových technologií. Konkrétně budou země G7 podporovat zlepšování inovativních technologií, jako jsou např. perovskitové solární články nebo plovoucí větrné elektrárny na moři.

Snížení spotřeby zemního plynu

Ministři zemí G7 rovněž na jednání v Japonsku vyzvali ke snížení spotřeby zemního plynu. Současně ale uvedli, že investice do tohoto odvětví mohou pomoci řešit případný nedostatek energie.

Uzavřená dohoda v oblasti energetiky počítá také s urychlením postupného ukončování spalování fosilních paliv bez použití technologií k zachycování vznikajících emisí CO2. To má pomoci k tomu, aby nejpozději do roku 2050 země dosáhly nulových čistých emisí z produkce elektřiny.

Otázka stanovení časového harmonogramu pro postupné vyřazování uhelných elektráren je dlouhodobým problémem. Japonsko spoléhá na uhlí při výrobě elektřiny téměř z jedné třetiny, a také propaguje používání tzv. čistého uhlí, které využívá technologii k zachycování emisí oxidu uhličitého k výrobě vodíku.