100 GWh: V Evropě se rodí projekt největší baterie

Společnost Repono připravuje  celoevropský projekt zaměřený na vlastnictví a provoz velkých systémů skladování energie (BESS). Cílem projektu je do roku 2030 nasadit do evropské energetické soustavy 100 GWh nových BESS.

Zdroj: LEAG

 Velké ambice

Uplatněním holistického přístupu založeného na vlastním portfoliu, který lze replikovat v různých regionech, bude společnost Repono schopna standardizovat a urychlit způsob, jakým jsou tyto systémy nasazovány v celé Evropě tak, aby ukládaly gigawatthodiny přebytečné elektřiny z obnovitelných zdrojů, omezily riziko výpadků, vyrovnaly ceny energie a umožnily nepřetržité vyvážené dodávky čisté energie. Kromě společnosti EIT InnoEnergy patří mezi první sponzory projektu Repono společnosti Schneider Electric, SIPLEC E.Leclerc, Stena Metall, Boryszew Group a NTM GmbH.

S dostatečnou kapitalizací pro první roky provozu chce Repono získat 10% podíl na evropském trhu s předpokládaným objemem 1 terawatthodiny (TWh) v roce 2030.

Aby Evropská komise dosáhla svých ambicí snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55 %, stanovila minimální národní cíle 42,5 % podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů do roku 2030. Zvýšená elektrifikace ekonomiky jako nejlepší způsob dekarbonizace v kombinaci s rostoucím podílem obnovitelných zdrojů bude vyžadovat rychlé zavedení rozsáhlých řešení skladování elektřiny.

Tři klíčové priority

Rasmus Bergstrom, CEO společnosti Repono, uvedl: „Evropská elektrická soustava a rozvodná síť byly vybudovány pro stabilní dodávku dispečersky řízených zdrojů energie, nikoliv pro masivní příliv decentralizovaných a přerušovaných obnovitelných zdrojů. Proto násilný odklon Evropy od uhlí, ropy a plynu vystavuje naši dlouholetou energetickou infrastrukturu obrovskému tlaku, což vede k častému omezování levné a čisté energie, k nestabilním a zbytečně vysokým cenám či výpadkům proudu. To brzdí energetickou transformaci jako celek v době, kdy máme jako společnost vše, jen ne dostatek času. Právě v této oblasti vstupuje do hry společnost Repono.“

Repono tyto výzvy přímo řeší ve třech klíčových oblastech. Zaprvé bude strategicky řídit své skladovací kapacity prostřednictvím krátkodobých spotových trhů. Repono bude sledovat výkyvy na trhu, což jí umožní nakupovat, nabíjet, prodávat a vyprazdňovat ve správný čas s cílem přesunout přebytečnou produkci do období převisu poptávky.

Za druhé, vyrovnávací služby společnosti Repono budou mít zásadní význam pro udržení stability sítě a předcházení rozsáhlým výpadkům. A konečně, začleněním skladování energie do smluv o nákupu elektřiny (PPA) mezi velkými nezávislými výrobci energie a průmyslovými podniky pomůže Repono zajistit spolehlivé, nepřetržité dekarbonizované dodávky elektřiny.

Po akvizici společnosti BatteryLoop již společnost Repono provozuje systémy skladování energie v severských zemích a zaměstnává tým 25 vysoce kvalifikovaných pracovníků.