10 GWp: ČEPS predikuje prudký růst fotovoltaiky a bateriových úložišť v Česku do roku 2030

Operátor přenosové sítě ČEPS v polovině února publikoval analýzu vývoje zdrojového mixu v České republice ve střednědobém horizontu. Podle analytiků ČEPS se v ČR do roku 2030 postaví až 8 000 MW nových fotovoltaických elektráren (FVE) a 1200 MW systémů skladování energie v bateriích (BESS). Co dalšího studie predikuje?

Co je to MAF CZ?

Studie ČEPS „Hodnocení zdrojové přiměřenosti výrobních kapacit elektrizační soustavy ČR do roku 2040“ (dále jen „MAF CZ“) analyzuje dopady různých scénářů vývoje zdrojového mixu v České republice ve střednědobém horizontu. Navazuje přitom na hodnocení přiměřenosti zdrojů na evropské úrovni, které zpracovává asociace ENTSO-E.

ČEPS v analýzách přednostně používá rozvojové scénáře a postupy definované jednotně v rámci EU. Hodnocení zdrojové přiměřenosti přitom zpracovává ve více scénářích, které stanoví koridory možného vývoje ukazatelů zdrojové přiměřenosti. Pro simulaci zdrojové přiměřenosti používá MAF CZ tři scénáře: Progresivní, Konzervativní a Referenční.

Studie MAF CZ 21 nezahrnuje otázku taxonomie a změny v německé a francouzské strategii pro energetiku, nárůst spotřeby v návaznosti na výrobu vodíku je zahrnut pouze v omezené míře. Změny a zveřejněné podmínky taxonomie a balíčku Fit for 55 vyvolají zvýšenou spotřebu vodíku (zejména vyrobeného z OZE), což ovlivní dostupné možnosti importu elektřiny ze zahraničí. Tyto trendy budou předmětem doplňující citlivostní analýzy plánované na jaro 2022.

Predikce vývoje FVE 

V kategorii FVE činila dle dat ERÚ na konci roku 2020 celková netto výroba elektřiny 2 215 GWh při celkovém instalovaném výkonu 2 071 MW. Analýza modelující budoucí vývoj FVE bere v potaz možnosti a podmínky dotačních programů, přičemž zároveň mapuje zájem investorů o ně, a může tak posoudit očekávaný dopad zdrojů financování na proměnu struktury zdrojové základny.

Kromě analýzy dotačních titulů, studie sleduje přírůstky instalovaných výkonů OZE bez dotační podpory a zároveň reflektuje fenomén dožívání stávajících velkých fotovoltaických elektráren.

Dle Realistické predikce v rámci MAF CZ vzroste instalovaný výkon nových FVE do roku 2030 v ČR na 8 000 MWp- viz obr. níže:

Podle Progresívního scénáře v rámci MAF CZ vzroste instalovaný výkon nových FVE do roku 2030 v ČR na 12 000 MWp- viz obr. níže:

 

Malé fotovoltaické elektrárny (tj. prosumeři)

Prosumeři svojí výrobou elektřiny a její vlastní spotřebou v místě výroby nezanedbatelně snižují predikovanou TNS. Predikce vývoje výroby a spotřeby elektřiny prosumerů zahrnuje FVE ve výkonových kategoriích do 10 kW, do 30 kW a do 100 kW.

Spolu s rychlejším rozvojem instalací FVE roste i výkon malých střešních elektráren provozovaných především domácnostmi a dalších zdrojů FVE do 100 kW.Budoucí vývoj jejich instalovaného výkonu je odvozen z jejich předpokládaného podílu na očekávaném instalovaném výkonu FVE.

V roce 2040 se očekává instalovaný výkon těchto FVE ve výši 900 MW do roku 2040 (dle Progresívního scénáře) nebo až 1400 MW (dle Konzervativního scénáře).  Pro predikci je charakteristický rostoucí podíl spotřebovávané elektřiny v místě spotřeby především díky rostoucí míře akumulace u FVE. Průběh vývoje je pak indikován na následujícím grafu.

Vývoj bateriové akumulace (BESS)

K rozvoji BESS dochází postupně především kvůli poklesu cen technologie a podmíněné instalaci baterií zejména k fotovoltaickým elektrárnám. Mimo domácí bateriové systémy ke střešní fotovoltaice jsou uvažovány i velké stacionární baterie, které jsou schopné dosahovat výkonů v řádu jednotek až desítek MW.

Rychlost rozvoje akumulace je závislá na ekonomické návratnosti investice ovlivněné v dnešní době podporou na instalaci a rovněž na ukotvení akumulace v legislativě. Pro potřeby výpočtů v rámci studie MAF CZ  je uvažován obdobný vývoj penetrace celkového instalovaného výkonu baterií v poměru k instalovanému výkonu FVE jako v sousedním Německu, avšak posunutý v čase – v úhrnu 20% podílu výkonu baterií k výkonu FVE dosáhneme po roce 2030. Poměr výkonu a kapacity u baterií je uvažován 1 MW výkonu na 2 MWh.

Ve studii MAF CZ analytici ČEPS predikují instalaci více než 1200 MW v BESS do roku 2030- viz graf níže.

Shrnutí klíčových faktů

Analytici ČEPS predikují masívní investice do nových zelených elektráren, a to zejména do větrných a solárních elektráren v Česku. V případě Referenčního scénářů půjde do roku 2030 až o 48 miliard Kč do FVE a o 13 miliard Kč do BESS- viz graf níže.