Změní dotace budoucnost fotovoltaiky?

Jaký vliv mají dotační programy na rozvoj fotovoltaiky? Nová státní energetická koncepce chce zvýšit energetickou soběstačnost domácností, obcí a firem a posílit sdílení energií. Pomoci k tomu mají dotační programy, které mají podpořit plán k dosažení uhlíkové neutrality ČR do roku 2050 a zvýšit instalovaný výkon fotovoltaických elektráren.

O nových dotacích z Modernizačního fondu můžete diskutovat s Janem Křížem, vrchním ředitelem sekce ekonomiky životního prostředí, během konference Smart Energy Forum v Praze ve dnech 17.-18. října 2023.

Zdroj: Wikipedia

Z dotačních programů proudí miliardy

Dotační program na podporu úspor a rozvoje fotovoltaiky pro rodinné a bytové domy v Česku, pod původním názvem Zelená úsporám, odstartoval v roce 2014. V roce 2021 byly spuštěny další etapy, na které navázaly v roce 2023 programy zaměřené také na seniory a nízkopříjmové domácnosti.

V letech 2014-2021 bylo z programu vyplaceno 16 miliard korun, které byly přerozděleny mezi více než 74 tisíc zájemců. Výše podpory může dosáhnout až 50 % celkových výdajů.

Na podporu malých elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp směřuje výzva RES+ č. 1/2022 z Modernizačního fondu, která podporuje samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem a sdružené projekty, které zahrnují více sdružených projektů. Z modernizačního fondu uvolní Státní fond životního prostředí 3,1 miliardy.

Fotovoltaika v roce 2040

Společnost ČEPS připravila dokument MAF CZ 2022, ve kterém analyzuje dopady různých scénářů a také rizika vývoje elektroenergetického sektoru do roku 2040. Z dat vyplývá, že podle konzervativní predikce by měl čistý instalovaný výkon fotovoltaických elektráren dosáhnout výše 10 000 MW. Progresivní predikce uvádí instalovaný čistý výkon ve výši téměř 14 000 MW.

Nová realita však může být zcela jiná. V polovině srpna společnost ČEZ distribuce ve své prezentaci potvrdila mnohem větší zájem o fotovoltaiku v Česku. Více než 27 GWp schválených či podaných žádostí o připojení nových fotovoltaik je dechberoucí hodnota.

Na boom fotovoltaiky bude reagovat stát v rámci nové energetické koncepce, kterou představilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Koncepce chce navázat na závazky ČR vůči Evropské Unii a podpořit dosažení uhlíkové neutrality do konce roku 2050. Dotační programy tak mají nezanedbatelnou roli ve zvýšení energetické soběstačnosti.

České domácnosti a firmy naskočily na fotovoltaický boom a o dotační programy je velký zájem. Přerozděleny byly desítky miliard korun. Zatímco na začátku roku 2022 bylo v České republice do sítě zapojeno okolo 50 tisíc fotovoltaických elektráren, v polovině roku 2023 je jich už přes 130 tisíc.

Uvolnění dotačních podmínek podpoří bytová družstva

Zjednodušení podmínek uvítala bytová družstva, která mají o elektřinu z fotovoltaiky zájem. Novela energetického zákona a vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou usnadňuje pořízení fotovoltaiky na bytový dům nebo panelák.

Co se změnilo? Zavedlo se tzv. hlavní odběrné místo, které umožňuje vybudovat společný zdroj i tam, kde s instalací nesouhlasí někteří vlastníci bytů nebo podílníci družstva. Skončila také podmínka licence pro zdroje do 50 kWp.

Energetická krize umožnila vznik zajímavých projektů podpořených státem. To se promítlo na zpřístupnění fotovoltaiky široké veřejnosti, která má zájem do těchto projektů investovat.

Další dotace na obzoru

Na podzim roku 2023 se mají spustit nové dotace z Modernizačního fondu. Umožní vůbec poprvé rozvoj nového konceptu agrivoltaiky, tj. smysluplného využívání fotovoltaiky s minimálním záborem zemědělské půdy. Tyto projekty se úspěšně několik let rozvíjejí v Holandsku, Německu či Francii. V Česku rozvoji agrivoltaiky brání současné legislativa, která nedovoluje tyto projekty realizovat na zemědělské půdě. Nový zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, který brzy zamíří do vlády a parlamentu, by měl tuto překážku odstranit.

Již několik měsíců se na vládě řeší osud úspěšného dotačního programu Národní plán obnovy, díky kterému bylo podpořeno přes 1100 MWp nových fotovoltaiky pro firmy. Dle důvěryhodného zdrojů z MPO se má v září rozhodnout o pokračování těchto dotací, které se zřejmě stanou novou výzvou v rámci Modernizačního fondu.

O nových dotacích z Modernizačního fondu můžete diskutovat s Janem Křížem, vrchním ředitelem sekce ekonomiky životního prostředí, během konference Smart Energy Forum v Praze ve dnech 17.-18. října 2023.