Zelený vodík jako řešení přebytků energie se stává prioritou pro Greenbuddies

Greenbuddies tým v Nizozemsku zaměřený na development velkých pozemních fotovoltaických zdrojů a v současné době začíná pracovat na počáteční fázi developmentu projektů, které se zabývají výrobou vodíku z energetických přebytků. Spolupracuje s partnery z dopravního sektoru, kde zkoumá možnosti uplatnění vyprodukovaného plynu v rámci dopravní sítě. Tato metoda výroby vodíku představuje způsob, jak lze řešit problémy s přetížením distribuční sítě.

Zdroj: Wikipedia

Palivo budoucnosti

„Jedná se o jeden z inovativních přístupů, jak efektivně řešit energetické přebytky a s tím spojené problémy s přetížením sítě, jejíž kapacita si do budoucna, s ohledem na výrazný nárůst elektrifikace naší společnosti, žádá navýšení,“ komentuje situaci na energetickém trhu Chief Sales Buddy, Aleš Spáčil.

„To ale vyžaduje čas, a proto vývojáři solárních a větrných elektráren stále častěji posuzují inovativní formy výroby elektřiny. Jednou z možností je, vedle instalace rozsáhlých bateriových úložišť, právě výroba vodíku přímo na místě,“ pokračuje. Vodík bývá označován jako palivo budoucnosti a jeho využití je diskutováno zejména v souvislosti s alternativními pohony vozidel.

První pilotní projekty

Na jednom z projektů, který se nachází v nizozemské obci Zevenaar, se náš tým zabývá průzkumem finanční a technické proveditelnosti instalace elektrolyzérů, které přeměňují přebytečný výkon na vodík. Několik plánovaných lokalit je situováno podél hlavních dopravních tras, kde je vysoký potenciál pro přímou spotřebu vodíku v dopravě.

 „Malé zařízení tohoto typu může vytvořit podmínky pro větší, ekonomicky účinnější zařízení v dohledné budoucnosti,“ uvádí ke zvažovaným instalacím elektrolyzérů v Nizozemsku Aleš Spáčil. Dle jeho slov ale takovéto projekty přinášejí do procesu vývoje celou řadu výzev, kdy například nelze získat standardní projektové financování za stejných podmínek jako u solárního zařízení. Instalace elektrolyzéru a jeho provoz pak představuje i vyšší nároky na kapitálové výdaje.

„Aby byla zajištěna návratnost investice, vyžaduje elektrolyzér kontinuální provoz. Solární zařízení ale vyrábí energii pouze za denního světla, takže je zapotřebí vyrovnávací baterie nebo připojení k externí síti, aby byla zajištěna stálá výroba vodíku,“ upřesňuje Spáčil.

 Navzdory všem výzvám jsme hrdí na to, že se můžeme podílet na zkoumání této problematiky prostřednictvím developmentu vlastních projektů v celé Evropě. „Budoucnost vodíku jako paliva je nejistá, ale jsou to pro nás cenné zkušenosti,“ uzavírá Spáčil.