Zastaví EU plýtvání solární energií?

Evropská unie by měla přijmout opatření k zastavení plýtvání solární energií a omezit záporné ceny na burze, aby podpořila nové investice. Tato výzva byla adresována v dopise zaslaném minulý týden evropské komisařce pro energetiku Kadri Simsonové. Uvedla to agentura Bloomberg.

Zdroj: DHP Technologies

Energetický paradox

Evropa letos v létě vyprodukuje rekordní množství solární energie, ale země závislé na fosilní energetice, jako je Polsko a Česká republika, by v době nízké poptávky mohly solární elektrárny vypínat.

„Kvůli závislosti na tzv. základním zatížení a nedostatku flexibility čistého systému se spaluje uhlí s vysokými emisemi – a čistou, levnou solární energií se plýtvá,“ uvádí se v dopise, který zaslalo více než 17 organizací zastupující OZE eurokomisařce Simsonové.

Základní zatížení představuje minimum elektrické energie, které se očekává, že bude neustále spotřebováváno v elektrizační síti, a je tedy potřeba zajistit jeho neustále dodávání.

EU se snaží více spoléhat na obnovitelné zdroje energie, protože se vzpamatovává z energetické krize částečně způsobené válkou na Ukrajině. Část kontinentu se také potýká s rekordním letním vedrem, které způsobilo požáry a zvýšilo riziko sucha. To přimělo úředníky podpořit nižší využívání fosilních paliv.

Problém záporných cen

I když ceny energií už klesly na zlomek úrovně z doby vrcholu krize, na trzích krátkodobých kontraktů je běžné kolísání ceny, protože jsou tam obrovské změny v nabídce v závislosti na počasí. Ceny se tak mohou dostat do záporných hodnot, když je v síti více elektřiny, než je potřeba k uspokojení poptávky.

„Neřešená volatilita cen energie a příliš časté záporné ceny ohrožují investice do nových fotovoltaických zařízení“, uvedly organizace. „Výkyvy cen energie budou „novým normálem“.

Skupina 17 organizací reprezentujících OZE vyzvala Brusel ke stanovení limitů toho, o kolik může být snížena produkce elektřiny ze slunce v případě, že je v elektrické síti přebytek. Dále je nutná podpora hybridních solárních projektů – tedy takových, které kombinují solární energetiku s jinými zdroji energie či technologiemi jako je bateriová akumulace.

Lobbisté také vyzvali ke krokům, které by vyřešily negativní ceny, včetně sdílení nákladů s producenty elektřiny z fosilních paliv. EU by podle skupiny měla zajistit, aby ekonomický rámec nevysílal investorům v přechodném období špatný signál.

„Pro zajištění energetické bezpečnosti kontinentu je nutné využít potenciál skladování energie v Evropě. Obnovitelné zdroje mohou Evropu plně zásobovat energií díky silné a flexibilní síťové infrastruktuře. Začněme zajišťovat budoucnost našich sítí investicemi do skladování energie a dalších flexibilních řešení, jako je odezva na straně poptávky, a vyhněme se plýtvání solární energií,“ komentovala situaci Walburga Hemetsberger, CEO ve evropské solární asociaci SolarPower Europe.