Za posledních 10 let do zelené energetiky směřovaly investice za 2500 miliard USD

V letech 2009-2019 se celosvětová instalovaná kapacita obnovitelných zdrojů energie (OZE) zvýšila ze 414 GW na 1650 GW. Jen ve fotovoltaice došlo k růstu instalovaného výkonu z 25 GW na 663 GW. Tomuto rekordnímu přírůstku OZE odpovídaly i masívní investice. Informovala o tom agentura Bloomberg New Energy Finance (BNEF).

SolarHybrid


2600 miliard USD do zelené energie

Celosvětové investice do OZE dosáhly za posledních 10 let hodnoty 2 600 miliard  USD. Více než 50 % z této částky mířila na výstavbu nových fotovoltaických elektráren, jejichž výkon se za uvedené období zvýšil z 25 GW na 663 GW. Nejvíce investic do OZE připadlo na Čínu.

Díky masívním investicím o celkové hodnotě 2 600 miliard USD vzrostl za období 2010-2019 globální instalovaný výkon OZE (s výjimkou velkých vodních elektráren nad 50 MW) z 414 GW na zhruba 1 650 GW.

Podle BNEF  v roce 2018 celosvětový podíl výroby elektřiny z OZE dosáhl v roce 2018 téměř 13 %. Mezi jednotlivými technologiemi se prvenství udržely solární elektrárny, jejichž globální instalovaný výkon vzrostl za uvedené období z 25 GW na 663 GW. 

Trhu dominuje Čína

„Investování do OZE představuje investování do udržitelné a profitabilní budoucnosti, jak nám ukázal neuvěřitelný růst v minulé dekádě. Nemůžeme si však dovolit propadnout uspokojení. Globální emise v sektoru výroby elektřiny vzrostly za uvedené období o 10 %. Je tedy zřejmé, že musíme rapidně zrychlit globální přechod k obnovitelným zdrojům, pokud chceme splnit mezinárodní klimatické a rozvojové cíle,“ uvedla Inger Andersenová, výkonná ředitelka UN Environment Programme.

V posledních 10 letech se stala Čína největším investorem do OZE. Podle statistik BNEF se v Číně investovalo v OZE 758 miliard USD. Na druhém místě skončily USA, kde se investovalo za uvedené období 356 miliard USD a třetí Japonsko 2020 miliard USD.

Na Evropu jako celek připadly „zelené investice“ za posledních 10 let ve výši téměř 700 miliard USD, z čehož 179 miliard USD realizovalo Německo a 122 miliard USD Velká Británie.