Vyplatí se domácnostem a firmám aktivně obchodovat solární energii na spotovém trhu?

Instalace chytré velkokapacitní baterie v kombinaci se solární elektrárnou se vyplácí i při nákupu elektrické energie na spotovém trhu. Potvrzuje se tak úspěšný koncept spojení elektrického sálavého vytápění, fotovoltaiky a vysokokapacitních baterií, jenž se úspěšně testuje na rodinném domě v Omicích.

Zdroj: AERS

Více informací o energetickém konceptu Fenix se dovíte na jeho prezentaci na Smart Energy Forum v Praze.

Jak funguje spotový trh s elektřinou?

Spotový trh organizuje státní Operátor trhu s energiemi (OTE). Cena na něm se vytváří na základě skutečné nabídky a poptávky a v průběhu dne značně kolísá.

Chytré velkokapacitní baterie přitom umí rozdíly cen v průběhu dne využívat a umožňují elektrickou energii výhodně nakoupit, kvalifikovaně spotřebovat a s prospěchem prodat. Bonusem pro majitele baterií jsou ceny elektrické energie, které jsou výrazně nižší než běžné fixace nabízené jednotlivými obchodníky.

Pro odběratele bez odpovídající baterie ale dodávky za spotové ceny významnější výhodu nepředstavují. Když velkoobchodní cena klesá, platí sice méně, když ale stoupá, nákup se prodražuje. Pokud však zákazník dokáže přizpůsobit svůj odběr hodinovému průběhu cen, stává se ze spotového nákupu lukrativní příležitost.

Zejména jestliže umí nejen elektřinu ze sítě řízeně odebírat, ale i do sítě dodávat. U spotového tarifu totiž dostává při dodávkách zpět do sítě za elektřinu zaplacenou stejnou cenu, jako je v tu chvíli velkoobchodní – proto je ideální, když ji dodává zpět v době, kdy je nejvyšší.

Jak fungují chytré velkokapacitní baterie HES v praxi?

Srdcem tohoto konceptu je bateriová stanice HES, kterou vyvinula společnost AERS (člen skupiny Fenix). Stanice představuje unikátní zařízení: při velikosti běžné lednice obsahuje nejen třífázový asymetrický střídač o výkonu 10 kW, MPPT řízení domovní fotovoltaické elektrárny o velikosti až 12 kWp a řídicí jednotku, ale také bateriové úložiště o kapacitě až 41 kWh.


Stanice jsou unikátní především vlastním softwarem a na rozdíl od většiny ostatních stanic na trhu nevyužívají komerční prvky (jako střídače, MPPT či chargery), ale vše pochází z vlastního vývoje. To umožňuje daleko větší flexibilitu tohoto řešení.

Pilotní aplikace konceptu Fenix v rodinném domě v Omicích

Elektrické topení je v rodinném domě doplněno ještě o sálavá kamna na dřevo. Tyto dva zdroje dům spolehlivě a nákladově velmi efektivně vytopí. Přebytky energie z výroby fotovoltaické elektrárny jsou primárně ukládány do baterií stanice HES (kapacita 41,1 kWh umožňuje akumulovat podstatnou část momentálně nevyužité výroby), část energie je akumulována do zásobníku s teplou vodou.

Naakumulovaná energie je buď spotřebována později přímo v domě, nebo je cíleně prodána do distribuční sítě v době výhodné výkupní ceny. Tento systém hospodaření s energií je řízený automaticky pomocí nadřazené regulace.

Řídicí systém u této varianty každý den načítá nejen velkoobchodní ceny energií, ale pomocí předpovědí počasí pro daný region i predikuje, kolik připojená fotovoltaická elektrárna následující den vyrobí elektřiny, a zohledňuje i spotřebu domu. Informace pro výrobu fotovoltaické elektrárny se aktualizují průběžně, takže predikce výroby se neustále upřesňuje i během dne.

Podle těchto vstupů a vytvořených algoritmů řídicí systém stanovuje, kdy se bude stanice nabíjet (v době nejnižších velkoobchodních cen), jak moc se má úložiště nabít a jakou kapacitu nechat pro fotovoltaiku (predikce výroby FVE). Také kdy se má odběr ze sítě pro běžný provoz domu omezit a dotovat z baterie a kdy se má naopak maximum naakumulované energie z baterie prodat zpět do sítě (nejvyšší velkoobchodní ceny).

Provozní parametry tohoto rodinného domu jsou pak vyhodnocovány nezávislou autoritou – na projektu spolupracuje Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze.

Aktivní obchodování na spotovém trhu se vyplácí

Celé to funguje velmi dobře, majitel má v domě vysoký tepelný komfort a náklady na provoz a vytápění domu jsou přitom i při spotových cenách elektrické energie nízké. Například za duben 2022 byla měsíční úspora díky energetickému konceptu Fenix a aktivnímu využívání spotového trhu ve srovnání s nákupem silové energie podle aktuálních ceníků (ČEZ, sazba D 57, tři roky fixace) až 9000 Kč. V květnu i červnu majitel ušetřil díky výhodnému nákupu, kvalifikované spotřebě a výhodnému prodeji dalších 7000 Kč měsíčně.

Jak ukazuje pilotní projekt rodinného domu v Omicích, aktivní obchodování na spotovém trhu je pro domácnost nejen dostupné, ale vede i k významným finančním úsporám. Koncept je pochopitelně aplikovatelný i na podnikatelskou sféru, pro kterou je díky možnému odpočtu DPH ještě zajímavější.

Při prodeji elektřiny zpět do sítě se účtují výhradně ceny bez DPH, nákup elektřiny je ale vždy zatížen DPH, kterou si podnikatelé mohou na rozdíl od domácností odečíst. Podrobné informace o projektu rodinného domu v Omicích naleznete na internetových stránkách Fenix Group, včetně průběžně doplňovaných provozních výsledků.

Energetické stanice HES a zapojení se do spotového obchodování tak představují i pro domácnosti investiční příležitost chránící uspořené finanční prostředky před rostoucí inflací.

Více informací o energetickém konceptu Fenix se dovíte na jeho prezentaci na Smart Energy Forum v Praze.