Vodík jako čistý zdroj energie v České republice?

Ještě v nedávné minulosti byl vodík coby zdroj čisté energie používaný pouze v laboratorních aplikacích. Přestože jde o velmi perspektivní a ekologické palivo, jeho rozšíření bránily nákladné či neexistující technologie, nízká poptávka nebo nedostatečná infrastruktura. Tento trend se však postupně mění a vodík se nezadržitelně dostává do popředí jako alternativa fosilních paliv a jako zdroj uchovávání energie – a to i v České republice.   

Aktuálně: O možnostech využití zeleného vodíku ve fotovoltaice se bude diskutovat na konferenci  Smart Energy Forum v Praze dne 11. listopadu v Praze. 

 

Vodíková strategie ČR jako impuls pro další rozvoj

Jedním z důležitých impulsů roku 2021 bylo schválení takzvané Vodíkové strategie ČR, kterou v polovině července představilo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

„Strategie se zaměřuje na vodíkové technologie, které mají potenciál přispět k hospodářskému růstu České republiky. Vzhledem k tomu, že vodík v budoucnu sehraje roli paliva, suroviny a uložiště energie, je strategie určena zejména pro aktéry z oblasti dopravy, chemického průmyslu, energetiky, výrobce vodíkových technologií, uživatele vodíkových technologií a občany,“ vysvětluje Jan Sochor, analytik z České vodíkové technologické platformy (HYTEP).

V příštích 10 letech strategie vidí hlavní nasazení nízkouhlíkového vodíku zejména v chemickém průmyslu, kde dopomůže ke snižování emisí skleníkových plynů. V oblasti dopravy pak v městské autobusové, železniční, nákladní i osobní přepravě.

Autobusy pro Ústí, Ostravu či Karvinsko

O tom, že použití vodíku třeba ve veřejné dopravě přichází ke slovu, svědčí i zájem řady měst o vozidla na tento typ pohonu. „Například Dopravní podnik v Ústí nad Labem nedávno vysoutěžil dodávku 20 autobusů na vodík a město má již stavební povolení na vodíkovou plnicí stanici. O autobusy tankující vodík usiluje i Ostrava, která jich do roku 2023 poptává deset. Další vodíkové autobusy mají od roku 2024 jezdit i na Karvinsku,“ podotýká Jan Sochor.

Ruku v ruce s rozšiřováním počtu vozidel na vodík logicky roste a nadále má růst i počet plnicích stanic. „Jen rafinérská skupina Orlen Unipetrol staví již letos na našem území dvě nové plnicí stanice na tankování vodíku. Jednu na pražském Barrandově a druhou v Litvínově. Celkem jich jen Orlen do roku 2030 plánuje na našem území postavit celkem 22,“ upozorňuje Jan Sochor.

Česká republika by se v budoucnu navíc měla stát místem, kde se budou vodíkové autobusy i vyrábět. To ostatně plánuje společnost Iveco. ‚‚Společnost Iveco momentálně ve Vysokém Mýtě vyrábí autobusy na dieselový pohon a zemní plyn, dalším logickým krokem je pro ně výroba autobusů na elektrický a vodíkový pohon. Pro Českou republiku by to znamenalo výrobu vysoce inovativních autobusů s mezinárodním přesahem,‘‘ sděluje Jan Sochor.

Balíky rozvezou bezemisní dodávky

Podle výše zmíněné české vodíkové strategie má být hlavním tahounem spotřeby vodíku v České republice doprava, zejména ta nákladní. Nákladní automobily by měly v roce 2050 spotřebovávat zhruba 700 tisíc tun vodíku ročně, dalších 145 tisíc tun pak má připadat na spotřebu osobních automobilů. Těch by mohlo po českých silnicích podle vodíkové strategie v roce 2030 jezdit 45 tisíc a v roce 2050 již 600 tisíc. A už nyní přicházejí dopravci se zapojením vodíkových automobilů do svých flotil.

„Těší nás, že se novým členem České vodíkové technologické platformy (HYTEP) přednedávnem stala i logistická společnost Zásilkovna, která má ambice stát se lídrem využití vodíku v logistice a provozu,“ říká Aleš Doucek, předseda představenstva platformy HYTEP. Kromě samotné dopravy pomocí vodíkových vozidel chce Zásilkovna vybudovat vlastní plnicí stanici i vyrábět vodík elektrolýzou vody z energie ze solárních panelů, které mají být umístěny na střechách jejích distribučních center.

Zajímavým a aktuálním českým příspěvkem do vodíkové nákladní mobility je rovněž vývoj inovativního bezemisního nákladního vozidla, na kterém se podílí konsorcium pěti českých vědeckých institucí a firem, pod vedením společnost ÚJV Řež. „Prototyp elektromobilu s vodíkovým palivovým článkem bude postaven na robustním podvozku Tatra a vybaven řadou podpůrných technologií, které umožní provoz vozidla v náročných podmínkách. Projekt, podpořený Technologickou agenturou ČR, představí nový vůz už v závěru roku 2023,“ zakončuje Aleš Doucek.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Aktuálně: O možnostech využití zeleného vodíku ve fotovoltaice se bude diskutovat na konferenci  Smart Energy Forum v Praze dne 11. listopadu v Praze.