Vodafone v Evropě chce mít svoji síť poháněnou pouze obnovitelnými zdroji energie

Druhý největší světový mobilní operátor Vodafone informoval, že chce mít do července 2021 svou evropskou telekomunikační síť ze 100% pokrytou obnovitelnými zdroji energie. V České republice a Itálii to ale nebude žádná novinka – tyto sítě používají obnovitelnou energii již několik let.

Zdroj: WinSolEnergy

Zdroj: WinSolEnergy

Zelené dluhopisy

Vodafone jako jedna z prvních telekomunikačních skupin vstoupil v roce 2019 na trh zelených dluhopisů. Z celkového objemu 2,5 miliard EUR byla Vodafonem emitována první tranše ve výši 750 milionů EUR se splatností 7 a půl let. Další dvě tranše se splatností 11 a půl a 20 let budou následovat. Financovány z nich budou projekty v oblasti energetické efektivity, obnovitelných zdrojů a zelených budov.

Zdroje získané ze zelených dluhopisů budou investovány do čtyř oblastí. První z nich jsou zelené budovy, které obdrží celosvětově uznávané certifikace udržitelnosti budov nebo patří mezi nejúspornější ve svém regionu. Druhou oblastí jsou investice do obnovitelných zdrojů energie, například do větrných či solárních elektráren.

Další významnou oblastí je internet věcí (IoT), technologie propojující stroje, přístroje a objekty, díky kterému mohou zákazníci Vodafonu využívat zařízení a technologie efektivněji a tím snižovat emise CO2. Čtvrtou oblastí jsou investice do sítí. Jejich technologická modernizace a zvyšování energetické účinnosti stávajících systémů umožní růst objemu zákaznických dat bez negativního dopadu na životní prostředí.

 
Cílem je 100% odběr elektřiny z obnovitelných zdrojů

Mezi dlouhodobými cíli Vodafonu je snížení emisí skleníkových plynů o 50 procent a 100procentní odběr elektřiny z obnovitelných zdrojů i v dodavatelském řetězci. Jen zelenou energii odebírá český Vodafone už od roku 2010 a díky tomu snížil za poslední roky svou uhlíkovou stopu na polovinu. Teď se snaží motivovat k využití obnovitelných zdrojů i své dodavatele a partnery.

Dalšími zeměmi, kde Vodafone provoz své sítě zajistí z obnovitelných zdrojů energie tedy vodních, solárních a větrných elektráren budou Spojené království, Německo, Španělsko, Portugalsko, Irsko, Řecko, Rumunsko, Albánie a Maďarsko.

Vodafone dlouhodobě usiluje o to, aby jeho činnost byla odpovědná a minimalizovala dopady na životní prostředí. V rámci boje proti globálním klimatickým změnám se celá skupina Vodafone dobrovolně zavázala snížit do roku 2011 spotřebu energie o 40% na jednotku přenesených dat. Část finančních prostředků ušetřených na spotřebě v síti je směrována do projektu Zelené energie.

Vodafone prostřednictvím vlastních „zelených“ projektů získává peníze na ochranu životního prostředí i přímo. Díky recyklaci starých mobilů, kdy za každý přístroj, který kdokoliv odevzdá na prodejně, přispívá Vodafone průměrně 3 Eura na konkrétní ekologický projekt Nadace Vodafone.