Vídeň spustila nové dotace na fotovoltaiku pro firmy

Rakouská metropole Vídeň minulý týden spustila nový dotační program na podporu fotovoltaiky ve městě. V rámci nové výzvy si firmy mohou až do konce roku 2023 zažádat o příspěvek v maximální výši 4,8 mil. Kč. Největší potenciál město vidí v instalaci fotovoltaiky na stávajících zastřešeních parkovišť a skladů.

Zdroj: ČEZ

Nový impuls pro rozvoj moderní energetiky

Posilování solární energie v energetickém mixu města myslí Vídeň vážně. Do roku 2025 chce její produkci dokonce zpětinásobit. Již za minulý rok se Vídni díky zjednodušení byrokratických postupů, zvýšením dotací a rozmístěním fotovoltaických panelů podařilo produkci solární energie zvýšit o 50 procent.

Nyní má nový impuls v podobě dotačního programu pro firmy využít především potenciál stávajících střešních ploch. Právě na střechy parkovišť a skladů si firmy nyní mohou fotovoltaiku instalovat za pomoci městské dotace.

Podle vídeňského radního Jürgena Czernohorszkého je důležité co nejvíce využít zastavěné plochy a dodává, že elektřinu získanou z vlastní fotovoltaiky může firma využít např. i na provoz vlastní nabíjecí stanice pro elektroauta.

Maximální dotace 200 tisíc euro 

Zainteresované firmy si o městskou dotaci na střešní fotovoltaiku mohou zažádat od plochy 100 m2 nebo od výkonu 15 kWp. Fotovoltaika, jejíž výkon dosáhne výkonu do 100 kWp, přitom získá dotaci v hodnotě 500 euro/kWp, tedy zhruba 12 tisíc korun za 1 kWp.

Firmy, jejichž panely dosáhnou výkonu vyššího než 101 kWp, mají nárok na dotaci 400 euro za 1 kWp, tedy asi 9 600 Kč/kWp. Maximální částku, na kterou firma pak může dosáhnout, je 200 tisíc euro na zařízení, tedy 4,8 mil. Kč. Do konce pilotní fáze projektu, který skončí koncem roku 2023, si každá firma může zažádat o dotaci na maximálně dva projekty.