Vědcům se podařilo vyvinout perovskitový panel s rekordní účinností

Vědcům z Oxfordské univerzity a německého výzkumného ústavu pro solární energetiku Fraunhofer se podařilo dosáhnout nového světového rekordu v účinnosti perovskitových fotovoltaických panelů. Nová tandemová technologie vykazuje působivou účinnost 25 %, což je o jeden procentní bod více ve srovnání s účinností nejlepších komerčně dostupných modelů.

Zdroj: Fraunhofer ISE

Nový světový rekord

Při vývoji tandemového solárního panelu s využitím perovskitu bylo dosaženo zásadního úspěchu. Po dalším zdokonalení může být výsledná účinnost panelu více než dvojnásobná oproti současným technologiím.

Na úspěšném projektu se podílí britští vědci ze společnosti Oxford PV, kteří působí na Oxfordské univerzitě.  Firma Oxford PV je známá svou průkopnickou prací v oblasti technologie tandemových křemíko-perovskitových solárních článků. Na dosažení tohoto cíle spolupracovala s německým Fraunhoferovým institutem pro solární energetické systémy.

„Tento nový světový rekord je pro firmu Oxford PV zásadním milníkem, který dokazuje, že naše tandemové solární články mohou při sestavení do solárních panelů dosahovat rekordních výkonů,“ uvedl výkonný ředitel David Ward.

Tandemový solární panel dosahuje výkonu až 421 wattů na ploše 1,68 metru čtverečního. „Naše rekordní solární panely dokazují, že jsme na prahu další revoluce, kterou částečně přinese naše technologie tandemových článků,“ říká technologický ředitel společnosti Oxford PV Chris Case.

Zvyšování účinnosti fotovoltaických panelů je důkazem pokračujícího pokroku ve fotovoltaických technologiích. Snaha o zvýšení konverzních poměrů u solárních panelů vychází ze základního cíle maximalizovat účinnost přeměny slunečního světla na elektrickou energii.

Běžně dostupné křemíkové fotovoltaické panely dnes pracují s efektivitou mezi 16 a 24 procenty.  Díky nové tandemové technologii s využitím perovskitu se vědcům podařilo zvýšit účinnost panelů na 25 procent. Teoretické hodnoty výkonu mohou dosáhnout až 43 procent. Dnešní technologie nejsou ani za ideálních podmínek schopné fungovat s vyšší než 30% efektivitou.

Vlastní výroba

Společnost Oxford PV vlastní výrobní linku blízko Berlína. Díky partnerství s institutem pro výzkum solární energie Fraunhofer, který disponuje pokročilým solárním simulátorem, lze jednoduše a rychle ověřit své poznatky výzkumu.

Perovskitové křemíkové solární články vyrobené společnosti Oxford PV dosáhly účinnosti 26,8 % ve formátu M6, přičemž byly vyrobeny v malých sériích v továrně v Brandenburgu. Tandemové články, kombinující křemík a perovskit, jsou kvůli perovskitové vrstvě citlivé na teplotu. Proto byly k jejich propojení a zapouzdření použity nízkoteplotní procesy, které jsou k článkům šetrné a vhodné pro průmyslovou hromadnou výrobu.

Společnost Oxford PV již oznámila, že dostala povolení ke komerční výrobě tohoto typu panelu.  Rok 2024 bude pro Oxford PV klíčový, protože firma rozšiřuje výrobu a pokračuje v plánech na výstavbu nové továrny na výrobu tandemových solárních článků ve velkých objemech. 

„V roce 2024 začneme na trh dodávat panely z naší továrny v Německu a budeme pokračovat ve hledání nového výrobního závodu pro sériovou výrobu, který nám umožní uvést naši technologii do běžného provozu,“ řekl Ward.

S teoretickým potenciálem účinnosti přes 43 % představují tandemové články perovskit-křemík velký skok vpřed ve srovnání s běžnými křemíkovými solárními články, jejichž účinnost nepřesahuje 30 %.