V Ralsku se rodí obří solární elektrárna za dvě miliardy

Liberecký kraj pokročil v záměru využít část bývalého vojenského letiště v Ralsku pro výrobu elektřiny ze slunce. Za tímto účelem Technická univerzita v Ostravě tnyní zpracovává studii, která ukáže, jak je lokalita pro sluneční elektrárnu vhodná. Informoval o tom deník MF DNES.

Zdroj: Redside

Soláry a zelený vodík

V roce 2009 se chystala v areálu bývalého vojenského letiště v Ralsku stavba největší sluneční elektrárna ve střední a východní Evropě.. Jako nejlepší nápad tehdy vybral projekt německé firmy Green Energy 3000.

Ta chtěla celou rozlehlou plochu přistávací dráhy pokrýt solárními panely. Z plánů však záhy sešlo. O tři roky později vypsal kraj další soutěž na využití letiště Ralsko. I v ní se objevil návrh na jeho využití pro výrobu solární energie v podobě 200 stožárů s pohyblivou plošinou osazenou fotovoltaickými panely.

Tehdejší vedení kraje však trvalo na tom, že fotovoltaika je jednou z věcí, kterou na bývalém vojenském letišti nechce podporovat. Teď se zdá, že by část letiště mohla v budoucnu pro fotovoltaickou elektrárnu přece jen sloužit.

Letos si Liberecký kraj u Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě nechal zpracovat studii, která má zjistit technické, energetické a ekonomické přínosy v prostoru Ralska pro obnovitelné zdroje energie.

„Mělo by jít o posouzení umístění fotovoltaické elektrárny, případně možnost výroby zeleného vodíku. Studie by měla být hotová na podzim,“ sdělil hejtman Martin Půta pro deník MF DNES.

Projekt za dvě miliardy

Využít plochu letiště a pozemky kolem něj pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů zvažuje kraj už delší dobu. „Mohla by to být jedna z cest, jak čelit energetické krizi,“ uvedl ekonomický náměstek hejtmana Zbyněk Miklík.

V prostoru bývalého vojenského prostoru Ralsko už přitom jedna velká solární elektrárna je, a to v místě bývalé obce Jabloneček vedle obory Prosíčka. Dokonce jde o současný největší solární park v Česku s výkonem 56 megawattů. Provozuje ho společnost ČEZ.

Z informací, které zazněly na zasedání komise Rady kraje pro revitalizaci Ralska, vyplývá, že fotovoltaická elektrárna, o kterou má zájem kraj, by měla zabrat na letišti travnatou plochu o velikosti zhruba 75 hektarů. Další plochy podél letiště by se vyčlenily pro elektrolyzér na výrobu zeleného vodíku.

„Životnost fotovoltaické elektrárny by měla být 25 let, poté by se celá zlikvidovala a plocha letiště by byla opět v původní podobě,“ uvedl na zasedání komise Josef Jadrný.

Náklady na případnou sluneční elektrárnu se odhadují kolem dvou miliard korun. Výstavbu slunečních panelů, pokud ji studie z Vysoké školy báňské doporučí, by ovšem neměl hradit kraj, ale jiný investor.

Změn územního plánu a EIA

Liberecký kraj by se na realizaci podílel formou poskytnutí pozemků, v samotné elektrárně by se pak podíl kraje mohl pohybovat kolem 20 až 25 procent.

„Nejdříve si ale musíme počkat na výsledky studie, až budeme vědět, jaké možnosti k výrobě energie tam jsou. A především pak bude nutné vše probrat s městem Ralsko, protože k tomu, aby šla nějaká fotovoltaika na letiště umístit, bude nutná změna územního plánu Ralska. Současný plán obce nic takového neumožňuje,“ řekl Půta.

Na řadu by musel přijít i proces posouzení celého záměru z pohledu vlivu stavby na životní prostředí, takzvaný proces EIA. Ze studie by také mělo být jasné, jak moc by se případný solární park dotkl či nedotkl využití letiště pro rekreační aktivity, které tam dnes probíhají.