V Polsku vyrábí energii ze Slunce více než 1,4 milionů prosumerů

V roce 2023 se počet malých obnovitelných zdrojů energie v Polsku zvýšil na více než 1,4 milionu s instalovaným výkonem více než 11,3 GW. Ve výrobě zelené energie u našich severních sousedů dominují malé fotovoltaické instalace pro vlastní spotřebu, které v Polsku provozují tzv. prosumeři. Oproti předchozím letům se však tempo růstu instalací tohoto typu snížilo.

Zdroj: URE

Potřeba investic do sítě

Polsko již několik let zažívá dynamický vývoj prosumerských fotovoltaik jejichž počet v roce 2023 dosáhl 1,4 milionu.  Pro srovnání – sousední Německu má v současnosti instalováno okolo 2,5 až 3 milionů malých fotovoltaik.

„Dynamika vývoje malých prosumerských fotovoltaik v Polsku v posledních letech, a to jak z hlediska počtu, tak i kapacity mikroinstalací potvrzuje potřebu zvýšených investic do rozvoje síťové infrastruktury. A právě distribuční sítě jsou jednou z nejdůležitějších oblastí činnosti Energetického regulačního úřadu,“ zdůrazňuje předseda Polského energetického regulačního úřadu (URE) Rafał Gawin.

Podle zprávy URE bylo na konci roku 2023 v Polsku k elektrické síti připojeno 1 403 875 mikroinstalací, které vyrábějí elektřinu s celkovým instalovaným výkonem téměř 11,3 GW. Téměř 98 % zařízení tohoto typu provozovali prosumeři v rámci malých fotovoltaik, kteří instalovali celkem 1 386 792 mikroinstalací.

Pokles dynamiky růstu

Během roku 2023 dodaly obnovitelné mikroinstalace do distribuční sítě více než 7,3 TWh elektřiny vyrobené z OZE. Téměř 98 procent (7,1 TWh) energie dodané do sítě pocházelo ze zařízení provozovaných solárními prosumery v Polsku.

Na rozdíl od předchozích let však v roce 2023 došlo k mírnému poklesu podílu solárních prosumerů na celkovém množství energie dodané do sítě všemi výrobci z mikroinstalací. V předchozích letech se tento podíl postupně zvyšoval a na konci roku 2022 dosáhl 98,1 %, zatímco v roce 2023 mírně poklesl na 97,7 %.

Institut obnovitelných zdrojů energie nedávno informoval ve své studii, že fotovoltaika zůstává v Polsku jasným lídrem mezi všemi OZE. Kumulativní kapacita fotovoltaických zařízení na konci roku 2023 činila více než 17 GW. Pro srovnání- kumulativní kapacita větrných zařízení dosáhla 9,4 GW ve stejném období.