V Maďarsku se mění pravidla pro připojování nových solárních zdrojů do sítě

Maďarsko v poslední době zaznamenalo prudký nárůst fotovoltaické energetiky, kdy se výrobní kapacita během posledních pěti let zdesetinásobila. Během jara tohoto roku přesáhl celkový instalovaný výkon maďarských fotovoltaických solárních elektráren hodnotu 3000 MW, přičemž na solárním rozvoji participovaly významně i české subjekty.

Zdroj: GoldBeckSolar

Prudký rozvoj solární branže

Na začátku května však na rychlý nárůst výrobní kapacity zareagoval operátor maďarského elektrické přenosové soustavy MAVIR, který změnil pravidla pro připojování nových solárních zdrojů. V obecné rovině rozvoj intermitentních zdrojů s sebou přináší i příležitosti pro české inovativní firmy zabývající se řízením energetických soustav.

Výrobní kapacity maďarských fotovoltaických elektráren přesáhly 3000 MW, z nichž dle údajů maďarského operátora elektrické přenosové soustavy MAVIR připadají cca dvě třetiny na velké solární parky s kapacitou vyšší 50 kW a zbylá jedná třetina na menší elektrárny. Rozvoj solární energetiky je spolu s jadernou energetikou i základním kamenem maďarské vize o dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050.

Díky navyšující se produkci začalo docházet i k situaci, kdy se z Maďarska, které je jinak v pozici výrazného dovozce elektrické energie, stává v období silného slunečního svitu krátkodobý vývozce elektrické energie.

Solární energetiku využívají v Maďarsku i velké výrobní firmy, příkladem může být výrobní závod německé firmy Audi v západomaďarském Gyoru, kde byl na střeše závodu postaven solární park o velikosti 160 tisíc m2, který byl v době svého vzniku největším střešním solárním parkem v Evropě. Dalším příkladem je německá automobilka BMW, která oznámila, že její nový výrobní závod na výrobu elektromobilů ve východomaďarském Debrecinu bude poháněn pouze elektřinou z obnovitelných zdrojů.

Změna pravidel

Rychlý rozvoj solární energetiky, jakožto zdroje závislého na počasí, však s sebou přináší i výzvy v oblasti řízení přenosové soustavy, na což na začátku května zareagoval operátor maďarské elektrické přenosové soustavy MAVIR, který zrušil volnou alokaci pro připojení nových solárních projektů k elektrické síti (resp. nastavil volnou kapacitu na nulu). Veškeré žádosti o připojení k síti tak nyní musí být podávány v rámci individuálního režimu.

Dle prohlášení na stránkách MAVIRu neznamenají nová pravidla zastavení rozvoje solární energetiky v Maďarsku, nýbrž to, že je třeba synchronizovat rychlý růst kapacity solárních zdrojů se stavem infrastruktury a odolností systému.

Autor: Petr Michálek, Zastupitelský úřad ČR v Budapešti