V Izraeli bude CSP elektrárna zásobovat domácnosti solární energii i v noci

V izraelském Negevu nedávno vyrostla nejvyšší solární termická věž světa, která je součástí projektu koncentrátorové solární elektrárny (CSP). Její součástí je i akumulátor na bázi tepla, který díky tekuté soli umí dokonce i v noci po dobu 4,5 hodiny vyrábět energii.


Wikipedia

Největší solární elektrárna v Izraeli 

Izraelský ministr energetiky Juval Steinitz zahájil 24. září provoz největší solární elektrárny postavené v poušti Negev, jihozápadně od Beer Ševy. Tato unikátní CSP elektrárna dokáže pokrýt spotřebu elektřiny pro cca 70 000 domácností, a tím pokrýt 0,75 procent spotřeby elektřiny země.

Steinitz zdůraznil, že prvořadým cílem jeho ministerstva je čistou energií zásobovat celou zemi a zajistit pokles znečištění ovzduší. Při plném provozu sníží elektrárna znečištění ovzduší kysličníkem uhličitým o 245 000 tun. Je to zhruba tolik jako kdyby se z provozu odstranilo 50.000 automobilů.

Zatímco podíl obnovitelných energií na izraelské spotřebě činil v roce 2017 pouhých 2,5 % má v příštím roce dosáhnout 10 %. Do roku 2030 se zvýší její podíl na 17 %. Tento cíl bude dosažen, sdělil Steinitz izraelskému deníku Jerusalem Post. 

Steinitz hodlá v buducnosti zcela odstavit špinavé elektrárny v Izraeli. „V budoucnu hodláme spotřebu uhlí a dalších špinavých paliv zcela odstranit a uhelné elektrárny v Hadeře a Aškelonu zcela vyřadit z provozu. Poté budeme využívat pouze plyn a obnovitelné zdroje, především energii slunce,“ řekl Steinitz.

Unikátní technologie

CSP solární elektrárny vyrábí proud tzv. termickým systémem. Vzniká pomocí propojení 450.000 pohyblivých parabolických zrcadel. Tímto způsobem se řadou mezikroků vyhřívá voda, která posléze pohání parní turbínu. Jako jediné zařízení v Izraeli dokáže pomocí několika meziúkonů ohřát zásobník tepla tekutou solí a umí dokonce i v noci po dobu 4,5 hodiny vyrábět proud.

V současnosti nová CSP elektrárna v Izraeli disponuje nejvyšší solární věží na světe: společně s boilerem na špičce na kterou míří spojené sluneční paprsky měří 260 metrů. Třetí zařízení využívá k výrobě proudu tradiční fotovoltaiku. Všechny společně pokrývají na 2 % celkové spotřeby elektřiny v Izraeli.

Na výstavbě elektrárny se podílela speciálně pro tento účel založená firma Negev Energy, podílely se na ní také podnik infrastruktury Shikun a Binui, izraelský Investiční fond Noy Fund a španělská skupina TSK.  Negev Energy má po dobu 25 let užívací právo.

Naty Saidoff, největší podílník firmy Shikun a Binui navazuje na biblický příběh, když tvrdí: „Když sem přišli naší rodiče neteklo mléko ani med. Byla jen poušť a bažiny. My jsme bažiny vysušili, využili jsme to, co bylo suché, zpustlé a proměnili v užitečný zdroj. Izrael mění slanou vodu na sladkou a prokletí slunce v požehnáníů“.