Toyota loni v Evropě využívala pouze elektřinu z obnovitelných zdrojů

Japonská společnost Toyota Motor Europe (TME) v roce 2019 ve všech svých evropských provozech a zařízeních využívala elektřinu vyráběnou ze 100 procent z obnovitelných zdrojů energie (OZE). Celková spotřeba všech těchto provozů dosáhla okolo 500 GWh. V průměru za všech 28 zemí EU, jenž činí 2,3 MWh energie na jedno vyrobené vozidlo, spotřebovala Toyota na jedno vozidlo o 48 % méně energie.

Zdroj: Toyota

Zdroj: Toyota

 

Omezení uhlíkové stopy

Evropské provozy automobilky Toyota zahrnují devět výrobních závodů, 14 centrálních skladů náhradních dílů, 7 logistických center pro vozidla, 29 národních marketingových a obchodních společností (NMSC), ředitelství TME a příslušné filiálky, nebo technické centrum Toyota.

 

„Přechod ke spotřebě elektřiny výhradně z obnovitelných zdrojů v rámci všech našich evropských provozů je významným krokem na cestě ke splnění našeho plánu Environmental Challenge 2050. Díky prodejním úspěchům našich vozidel s hybridním pohonem jsme na dobré cestě splnit naše evropské emisní limity CO2 pro nová vozidla. Co se týče životního prostředí, náš přístup je komplexní a snaží se jít nad rámec samotných emisí vozidel,“ uvedl Johan van Zyl, prezident a generální ředitel společnosti Toyota Motor Europe.

Omezení uhlíkové stopy ze spotřebované elektřiny na nulu jde ruku v ruce se snahami Toyoty snižovat celkovou spotřebu elektřiny napříč všemi provozy. Například ve výrobních závodech se od roku 2013 podařilo snížit spotřebu energie na jedno vyrobené vozidlo o 18 procent.

Důraz na úspory a spotřebu energie pouze z OZE

Ekologická udržitelnost byla pro Toyotu vždy velmi důležitá. Otázky ochrany životního prostředí řeší nejvyšší management Toyoty již od roku 1963, kdy byl zřízen Výbor pro ochranu životního prostředí.

 

Od roku 1973 pak společnost propaguje ekologickou tematiku mezi vlastními zaměstnanci prostřednictvím tzv. ‚Měsíce za životní prostředí‘. V roce 1992 firma zavedla pětileté akční plány s cílem snižovat své ekologické dopady a chránit cenné zdroje naší planety; nejen snižováním dopadů automobilů na životní prostředí, ale i zaměřením se na veškeré související činnosti.

 

V roce 2015 byl vyhlášen strategický plán Toyota Environmental Challenge 2050. Zahrnuje 6 výzev a představuje nový základ dlouhodobé strategie Toyoty, pokrývající nejdůležitější dopady uvedené společnosti na životní prostředí.

 

Splnění úkolu spotřebovávat 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů přispívá k dosažení firemního cíle v rámci Výzvy č. 2 Nulové emise CO2 napříč celým životním cyklem a Výzvy č. 3 Nulové emise CO2 výrobních závodů, jejichž smyslem je eliminovat emise CO2 v rámci celého životního cyklu vozidla, včetně podpůrných činností a výrobních závodů.